Emergency landing/ditching    
Emergency landing/ditching    
Support implementation of emergency landing procedures    
Support implementation of emergency landing procedures    
Emergency landing    
Emergency landing    
Emergency ditching    
Emergency ditching    

Translate "emergency landing ditching" into dutch :

emergency landing/ditching, support implementation of emergency landing procedures, support pilot in execution of emergency landing, assist pilot in execution of emergency landing, help pilot to execute emergency landing, emergency landing, forced landing, emergency ditching -*- noodlanding op land/op het water, piloten helpen bij de uitvoering van noodlandingen, gedwongen landing, noodlanding, noodlanding op het water

emergency landing/ditching

noodlanding op land/op het water
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


support implementation of emergency landing procedures | support pilot in execution of emergency landing | assist pilot in execution of emergency landing | help pilot to execute emergency landing

piloten helpen bij de uitvoering van noodlandingen
skill
Vaardigheid


emergency landing | forced landing

gedwongen landing | noodlanding
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


emergency ditching

noodlanding op het water
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'emergency landing ditching' -> emergency landing/ditching | support implementation of emergency landing procedures | support pilot in execution of emergency landing | assist pilot in execution of emergency landing | help pilot to execute emergency landing | emergency landing | forced landing

Date index: 2020-12-10