Vertical separation minimum    
Vertical separation minimum    
Reduced Vertical Separation Minima    
Reduced Vertical Separation Minima    
Vertical separation of concrete slab from steel beam    
Vertical separation of concrete slab from steel beam    

Translate "vertical separation minimum" in dutch :

TERMINOLOGIE
vertical separation minimum, Reduced Vertical Separation Minima, RVSM, vertical separation of concrete slab from steel beam -*- verticaal separatieminimum, RVSM, omhoog werken van de betonplaat

vertical separation minimum

verticaal separatieminimum
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Reduced Vertical Separation Minima | RVSM [Abbr.]

RVSM [Abbr.]
IATE - Transport policy
IATE - Transport policy


vertical separation of concrete slab from steel beam

omhoog werken van de betonplaat
IATE - Building and public works
IATE - Building and public works
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The vertical separation minimum shall be a nominal 300 m (1 000 ft) up to and including FL 410 and a nominal 600 m (2 000 ft) above this level.

Als verticaal separatieminimum geldt een nominale afstand van 300 m (1 000 ft) tot en met vliegniveau (FL) 410 en een nominale afstand van 600 m (2 000 ft) daarboven.


Authorisation for VFR flights to operate above FL 285 shall not be granted where a vertical separation minimum of 300 m (1 000 ft) is applied above FL 290.

Wanneer een verticaal separatieminimum van 300 m (1 000 ft) wordt toegepast boven FL 290 wordt geen toestemming verleend voor VFR-vluchten boven FL 285.


ATC shall establish either an appropriate horizontal separation or an increased minimum vertical separation.

De luchtverkeersleiding legt ofwel een passende horizontale separatie ofwel een verhoogde minimale verticale separatie op.


ATC shall take action immediately to provide a minimum vertical separation of 600 m (2 000 ft) or an appropriate horizontal separation from all other aircraft concerned that are operating in RVSM airspace.

De luchtverkeersleiding neemt onmiddellijk maatregelen om te zorgen voor een minimale verticale separatie van 600 m (2 000 ft) of een passende horizontale separatie met alle andere luchtvaartuigen die vluchten uitvoeren in dat RVSM-luchtruim.


Chapter 4, paragraph 5 of Annex 2 to the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation introduces restrictions related to Reduced Vertical Separation Minimum Areas for flights operated under visual flight rules (VFR flights) above flight level 290, while paragraph 4 of that Chapter provides that VFR flights above flight level 200 require authorisation.

Hoofdstuk 4, punt 5, van bijlage 2 bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart van 1944 voert beperkingen in met betrekking tot gereduceerde verticale separatieminima voor vluchten volgens zichtvliegvoorschriften (VFR-vluchten) boven vliegniveau 290, terwijl in punt 4 van dat hoofdstuk is bepaald dat voor VFR-vluchten boven vliegniveau 200 toestemming moet worden verleend.
Anderen hebben gezocht naar : translation reduced vertical english dutch    translation reduced vertical english dutch    translation reduced vertical separation english dutch    translation reduced vertical separation english dutch    translate "reduced vertical separation minimum" in dutch     translate "reduced vertical separation minimum" in dutch     translate "vertical" into dutch     translate "vertical" into dutch     translate "vertical separation" in dutch     translate "vertical separation" in dutch     translation vertical separation minimum english dutch    translation vertical separation minimum english dutch    translate "vertical separation minima" into dutch     translate "vertical separation minima" into dutch     translate "appropriate horizontal separation" into dutch     translate "appropriate horizontal separation" into dutch     translation increased minimum english dutch    translation increased minimum english dutch    translate "increased minimum vertical" into dutch     translate "increased minimum vertical" into dutch     translate "minimum vertical" in dutch     translate "minimum vertical" in dutch     translate "minimum vertical separation" in dutch     translate "minimum vertical separation" in dutch     translation provide a minimum english dutch    translation provide a minimum english dutch    translation where a vertical english dutch    translation where a vertical english dutch    translation where a vertical separation minimum english dutch    translation where a vertical separation minimum english dutch    translation reduced vertical separation minima english dutch    translation reduced vertical separation minima english dutch    --vertical separation minimum (anglais-francais)    --vertical separation minimum (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'vertical separation minimum' -> vertical separation minimum | Reduced Vertical Separation Minima | RVSM [Abbr.] | vertical separation of concrete slab from steel beam

Date index: 2021-02-11