Angle of sideslip    
Angle of sideslip    
Sideslip    
Sideslip    
Sideslip indicator    
Sideslip indicator    

Translate "sideslip" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
angle of sideslip, sideslip angle, sideslip, sideslipping, sideslip indicator, sideslip meter -*- sliphoek, slip, slip-aanwijzer

angle of sideslip | sideslip angle

sliphoek
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


sideslip | sideslipping

slip
IATE - TRANSPORT | Communications | Land transport
IATE - TRANSPORT | Communications | Land transport


sideslip indicator | sideslip meter

slip-aanwijzer
IATE - TRANSPORT | Information technology and data processing | Land transport
IATE - TRANSPORT | Information technology and data processing | Land transport
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
In the first place, there is the bureaucratic sideslip with the business of the label.

Allereerst wordt er een bureaucratische fout gemaakt door universele etikettering voort te schrijven.


Then there is the puritanical sideslip.

Er is sprake van een puriteinse afdwaling.