Microwave landing system    
Microwave landing system    
Analog microwave radio system    
Analog microwave radio system    
Landholding system    
Landholding system    

Translate "microwave landing system" into dutch :

TERMINOLOGIE
microwave landing system, MLS, microwave landing system, analog microwave radio system, analogue microwave radio system, landholding system, system of land ownership -*- microgolflandingssysteem, MLS, microgolflandingssysteem, microgolf-landingssysteem, analoog microgolf radiosysteem, beheer van landbouwgrond

microwave landing system | MLS [Abbr.]

microgolflandingssysteem | MLS [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


microwave landing system | MLS [Abbr.]

microgolflandingssysteem | microgolf-landingssysteem | MLS [Abbr.]
IATE - Air and space transport | Electronics and electrical engineering
IATE - Air and space transport | Electronics and electrical engineering


analog microwave radio system | analogue microwave radio system

analoog microgolf radiosysteem
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


landholding system [ system of land ownership ]

beheer van landbouwgrond
56 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | MT 5616 farming systems | BT1 agricultural real estate | NT1 common land | NT1 state-owned land | RT protected area [5206] | type of tenure [5616]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5616 landbouwbedrijfssysteem | BT1 landbouwgrondbezit | NT1 gemeente-eigendom | NT1 staatsgrond | RT bedrijfsvoering [5616] | beschermd gebied [5206]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
“runway-holding position” means a designated position intended to protect a runway, an obstacle limitation surface, or an instrument landing system (ILS)/microwave landing system (MLS) critical/sensitive area at which taxiing aircraft and vehicles are to stop and hold, unless otherwise authorised by the aerodrome control tower; ’.

„114. „baanwachtpositie”: een aangewezen positie waarop taxiënde luchtvaartuigen en voertuigen moeten stoppen en wachten om een baan, een hindernisbeperkt vlak of een instrumentlandingssysteem (ILS)/microgolflandingssysteem (MLS) of een kritisch/gevoelig gebied te beschermen, tenzij de plaatselijke luchtverkeersleidingsdienst anderzijds toestemming geeft; ”.


These various services will require the use of specific Earth observation systems, in particular sensor technologies such as: high- and medium-resolution, optical and radar imagers for land surface, coastal zone and ocean monitoring; advanced optical and microwave sensors for atmospheric composition measurements and advanced active and passive microwave instruments for ocean monitoring.

Het zal nodig zijn om voor deze uiteenlopende diensten gebruik te maken van specifieke aardobservatiesystemen, waarbij onder andere kan worden gedacht aan sensortechnieken zoals beeldvormende optische en radarsystemen met hoge en middelhoge resolutie voor de monitoring van het landoppervlak, kustzones en oceanen, geavanceerde optische en microgolfsensoren voor meting van de samenstelling van de atmosfeer en geavanceerde actieve en passieve microgolfinstrumenten voor monitoring van de oceanen.


Note: 5A001.d. does not control ‘electronically steerable phased array antennae’ for landing systems with instruments meeting ICAO standards covering Microwave Landing Systems (MLS).

Opmerking: In 5A001.d. worden niet bedoeld „elektronisch fasegestuurde antennesystemen” opgebouwd uit een aantal identieke antennes voor landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de ICAO-normen (International Civil Aviation Organisation) (microgolf landingssystemen (MLS)).


5A001.d. does not control "electronically steerable phased array antennae" for landing systems with instruments meeting ICAO standards covering microwave landing systems (MLS).

In 5A001.d. worden niet bedoeld elektronisch fasegestuurde antennesystemen opgebouwd uit een aantal identieke antennes voor landingssystemen met instrumenten die voldoen aan de ICAO-normen (International Civil Aviation Organisation) (microgolf landingssystemen (MLS)).


These various services will require the use of specific Earth observation systems, in particular sensor technologies such as: high- and medium-resolution, optical and radar imagers for land surface, coastal zone and ocean monitoring; advanced optical and microwave sensors for atmospheric composition measurements and advanced active and passive microwave instruments for ocean monitoring.

Het zal nodig zijn om voor deze uiteenlopende diensten gebruik te maken van specifieke aardobservatiesystemen, waarbij onder andere kan worden gedacht aan sensortechnieken zoals beeldvormende optische en radarsystemen met hoge en middelhoge resolutie voor de monitoring van het landoppervlak, kustzones en oceanen, geavanceerde optische en microgolfsensoren voor meting van de samenstelling van de atmosfeer en geavanceerde actieve en passieve microgolfinstrumenten voor monitoring van de oceanen.
Anderen hebben gezocht naar : translation earth observation systems english dutch    translation earth observation systems english dutch    translate "microwave" in dutch     translate "microwave" in dutch     translate "microwave landing system" in dutch     translate "microwave landing system" in dutch     translate "analog microwave" in dutch     translate "analog microwave" in dutch     translate "antennae for landing" in dutch     translate "antennae for landing" in dutch     translate "antennae’ for landing" into dutch     translate "antennae’ for landing" into dutch     translate "for landing systems" in dutch     translate "for landing systems" in dutch     translation imagers for land english dutch    translation imagers for land english dutch    translate "instrument landing" into dutch     translate "instrument landing" into dutch     translate "instrument landing system" in dutch     translate "instrument landing system" in dutch     translation landholding english dutch    translation landholding english dutch    translate "landholding system" into dutch     translate "landholding system" into dutch     translation microwave landing english dutch    translation microwave landing english dutch    translate "microwave radio system" in dutch     translate "microwave radio system" in dutch     translation optical and microwave english dutch    translation optical and microwave english dutch    translate "standards covering microwave" in dutch     translate "standards covering microwave" in dutch     translation analog microwave radio system english dutch    translation analog microwave radio system english dutch    translate "analogue microwave radio system" into dutch     translate "analogue microwave radio system" into dutch     translation system of land ownership english dutch    translation system of land ownership english dutch    --microwave landing system (anglais-francais)    --microwave landing system (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'microwave landing system' -> microwave landing system | MLS [Abbr.] | microwave landing system | MLS [Abbr.] | analog microwave radio system | analogue microwave radio system | landholding system [ system of land ownership ]

Date index: 2021-01-20