Intended flight path    
Intended flight path    
Amount of deviation from the intended cut path    
Amount of deviation from the intended cut path    
Deviation of flight path    
Deviation of flight path    

Translate "intended flight path" in dutch :

intended flight path, amount of deviation from the intended cut path, deviation of flight path -*- voorgenomen vliegbaan, afwijking van de voorgenomen snijlijn, afwijking t.o.v./van de vliegbaan

intended flight path

voorgenomen vliegbaan
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


amount of deviation from the intended cut path

afwijking van de voorgenomen snijlijn
IATE - Iron, steel and other metal industries
IATE - Iron, steel and other metal industries


deviation of flight path

afwijking t.o.v./van de vliegbaan
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport