Whirl flutter    
Whirl flutter    
Fluttering heart    
Fluttering heart    
Flutter    
Flutter    
Wow and flutter    
Wow and flutter    
Flutter    
Flutter    
Classical flutter    
Classical flutter    
History of atrial flutter    
History of atrial flutter    
Ventricular fibrillation and flutter    
Ventricular fibrillation and flutter    
Atrial fibrillation and flutter    
Atrial fibrillation and flutter    

Translate "flutter" in dutch :

TERMINOLOGIE
whirl flutter, whirl-mode flutter, Fluttering heart, Flutter, Wow and flutter, flutter, classical flutter, coupled flutter, History of atrial flutter, Ventricular fibrillation and flutter, Atrial fibrillation and flutter -*- precessieflutter, fibrillerend hart, Flutter, Snelheidsfluctuaties, fladderen, flutter, al te snelle beweging van het hart, flutter, flutteren, elementaire flutter, gekoppelde flutter, voorgeschiedenis met atriumflutter, ventrikelfibrillatie en -flutter, atriumfibrillatie en -flutter

whirl flutter | whirl-mode flutter

precessieflutter
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences | Land transport
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences | Land transport


Fluttering heart

fibrillerend hart
SNOMEDCT-NL (bevinding) / 161969004
SNOMEDCT-NL (bevinding) / 161969004


Flutter

Flutter
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


Wow and flutter

Snelheidsfluctuaties
audiovisuel et publicité | Audiovisuel
audiovisuel et publicité | Audiovisuel


flutter

fladderen | flutter | al te snelle beweging van het hart
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


flutter

flutter | flutteren
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Oscillating positive expiratory pressure (flutter) physiotherapy

fysiotherapie met oscillerende positieve expiratoire druk
SNOMEDCT-BE (flutter) physiotherapy / 127779003
SNOMEDCT-BE (flutter) physiotherapy (procedure) / 127779003


classical flutter | coupled flutter

elementaire flutter | gekoppelde flutter
IATE - Natural and applied sciences
IATE - Natural and applied sciences


History of atrial flutter

voorgeschiedenis met atriumflutter
SNOMEDCT-NL (situatie) / 428076002
SNOMEDCT-NL (situatie) / 428076002


Ventricular fibrillation and flutter

ventrikelfibrillatie en -flutter
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I49.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I49.0


Atrial fibrillation and flutter

atriumfibrillatie en -flutter
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I48
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: I48
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Commissioner, this is not the easiest topic to start off in your career in the Commission but I dare say that your predecessor, Mr McCreevy, would not mind me saying that he enjoyed the odd flutter.

Mijnheer de commissaris, dit is niet het gemakkelijkste onderwerp om uw carrière in de Commissie mee te beginnen, maar ik denk dat ik van uw voorganger, mijnheer McCreevy, wel mag zeggen dat hij wel hield van een beetje opwinding.


(iv) Any damage or deterioration (e.g. fractures, cracks, corrosion, delamination, disbonding etc.) resulting from any cause (e.g. as flutter, loss of stiffness or structural failure) to:

iv) Alle schade of slijtage (bijvoorbeeld breuken, scheuren, corrosie, delaminatie, loslaten van lijmverbindingen enz.) door een willekeurige oorzaak (zoals flutter, verlies van stijfheid of gebrek in de constructie) aan:


(c) damage to or defect exceeding allowed tolerances of a structural element, the failure of which could reduce the structural stiffness to such an extent that the required flutter, divergence or control reversal margins are no longer achieved;

c) Schade of defecten die toegestane toleranties overschrijden, aan een constructiedeel waardoor de stijfheid van de constructie zodanig kan afnemen dat de vereiste marges inzake flutter, divergentie of omkering van de roerwerking niet langer beschikbaar zijn.


(iv) Any damage or deterioration (e.g. fractures, cracks, corrosion, delamination, disbonding etc.) resulting from any cause (e.g. as flutter, loss of stiffness or structural failure) to:

iv) alle schade of slijtage (bijvoorbeeld breuken, scheuren, corrosie, delaminatie, loslaten van lijmverbindingen enz.) door een willekeurige oorzaak (zoals flutter, verlies van stijfheid of gebrek in de constructie) aan:


(c) Damage to or defect exceeding allowed tolerances of a structural element, the failure of which could reduce the structural stiffness to such an extent that the required flutter, divergence or control reversal margins are no longer achieved.

(c) schade of defecten die toegestane toleranties overschrijden, aan een constructiedeel waardoor de stijfheid van de constructie zodanig kan afnemen dat de vereiste marges inzake flutter, divergentie of omkering van de roerwerking niet langer beschikbaar zijn
Anderen hebben gezocht naar : translate "flutter" into dutch     translate "flutter" into dutch     translate "fluttering" into dutch     translate "fluttering" into dutch     translate "wow and flutter" in dutch     translate "wow and flutter" in dutch     translate "atrial flutter" in dutch     translate "atrial flutter" in dutch     translation classical flutter english dutch    translation classical flutter english dutch    translate "fibrillation and flutter" into dutch     translate "fibrillation and flutter" into dutch     translate "odd flutter" into dutch     translate "odd flutter" into dutch     translation required flutter english dutch    translation required flutter english dutch    translate "whirl flutter" in dutch     translate "whirl flutter" in dutch     translation atrial fibrillation and flutter english dutch    translation atrial fibrillation and flutter english dutch    translate "fluttering heart" into dutch     translate "fluttering heart" into dutch     translation history of atrial flutter english dutch    translation history of atrial flutter english dutch    translate "ventricular fibrillation and flutter" in dutch     translate "ventricular fibrillation and flutter" in dutch     translate "coupled flutter" into dutch     translate "coupled flutter" into dutch     translate "whirl-mode flutter" into dutch     translate "whirl-mode flutter" into dutch     --flutter (anglais-francais)    --flutter (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'flutter' -> whirl flutter | whirl-mode flutter | Fluttering heart | Flutter | Wow and flutter | flutter | flutter | Oscillating positive expiratory pressure (flutter) physiotherapy | classical flutter | coupled flutter | History of atrial flutter | Ventricular fibrillation and flutter

Date index: 2021-04-05