Flight duty period    
Flight duty period    
Corrected flight duty period    
Corrected flight duty period    
Complete necessary activities before flight departure    
Complete necessary activities before flight departure    

Translate "flight duty period" into dutch :

TERMINOLOGIE
flight duty period, FDP, flight duty period, corrected flight duty period, complete necessary activities before flight departure, carry out pre-flight duties, ensure suitability of plane cabin before departure -*- vliegwerktijd, vliegwerktijd (VWT), gecorrigeerde vliegwerktijd, werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren

flight duty period | FDP [Abbr.]

vliegwerktijd
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


flight duty period

vliegwerktijd (VWT)
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


corrected flight duty period

gecorrigeerde vliegwerktijd
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


complete necessary activities before flight departure | ensure completion of necessary activities before flight departure | carry out pre-flight duties | ensure suitability of plane cabin before departure

werkzaamheden voorafgaand aan de vlucht uitvoeren
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
‘flight crew member’ means a licensed crew member charged with duties essential to the operation of an aircraft during a flight duty period.

74. „cockpitbemanningslid”: een bemanningslid dat in het bezit is van een bewijs van bevoegdheid en belast is met taken die van essentieel belang zijn voor de bediening van een luchtvaartuig tijdens de vliegwerktijd.


Aircraft on long over-water flights or on flights over designated areas over which the carriage of an emergency locator transmitter (ELT) is required, shall continuously guard the VHF emergency frequency 121,5 MHz, except for those periods when aircraft carry out communications on other VHF channels or when airborne equipment limitations or cockpit duties do not permit simultaneous guarding of two channels.

Luchtvaartuigen op lange vluchten boven water of op vluchten boven aangeduide gebieden waarboven het meevoeren van een automatisch plaatsaanduidende noodzender (ELT) verplicht is, moeten voortdurend luisteren naar de VHF-noodfrequentie 121,5 MHz, behalve tijdens de perioden waarin de communicatie van het luchtvaartuig over andere VHF-kanalen verloopt of waarin het onmogelijk is twee kanalen te beluisteren door beperkingen van de boordapparatuur of cockpittaken.


For a flight, or series of flights, such a rostering system needs to address flight time, flight-duty periods, duty and adapted rest periods.

Voor een vlucht, of een reeks vluchten, dient een dergelijk roostersysteem rekening te houden met vluchttijd, vluchtdiensttijden, de diverse taken, en aangepaste rusttijden.


Limitations applicable to flight time, flight duty periods and rest periods for crew members must be specified.

Beperkingen met betrekking tot vluchttijden, vluchtdiensttijden en rusttijden voor bemanningsleden dienen hierin te zijn vastgelegd.


Rest periods must provide sufficient time to enable crew members to overcome the effects of the previous duties and to be well rested by the start of the following flight duty period.

De rustperioden moeten de bemanningsleden voldoende tijd verschaffen om de effecten van de voorafgaande dienst te overwinnen en goed uitgerust aan de volgende vluchtdienstperiode te kunnen beginnen.
Anderen hebben gezocht naar : translate "for a flight" in dutch     translate "for a flight" in dutch     translate "activities before flight" into dutch     translate "activities before flight" into dutch     translate "applicable to flight" into dutch     translate "applicable to flight" into dutch     translation cockpit duties english dutch    translation cockpit duties english dutch    translate "corrected flight" into dutch     translate "corrected flight" into dutch     translate "corrected flight duty" into dutch     translate "corrected flight duty" into dutch     translation corrected flight duty period english dutch    translation corrected flight duty period english dutch    translate "during a flight duty period" into dutch     translate "during a flight duty period" into dutch     translation flight english dutch    translation flight english dutch    translate "flight duty" into dutch     translate "flight duty" into dutch     translate "flight duty period" in dutch     translate "flight duty period" in dutch     translate "flight duty periods" in dutch     translate "flight duty periods" in dutch     translation flight time flight-duty english dutch    translation flight time flight-duty english dutch    translate "flight-duty periods" in dutch     translate "flight-duty periods" in dutch     translation following flight duty english dutch    translation following flight duty english dutch    translate "for those periods" in dutch     translate "for those periods" in dutch     translate "long over-water flights" in dutch     translate "long over-water flights" in dutch     translate "out pre-flight duties" into dutch     translate "out pre-flight duties" into dutch     translate "following flight" in dutch     translate "following flight" in dutch     translate "following flight duty period" into dutch     translate "following flight duty period" into dutch     translation ‘flight english dutch    translation ‘flight english dutch    translate "carry out pre-flight duties" into dutch     translate "carry out pre-flight duties" into dutch     --flight duty period (anglais-francais)    --flight duty period (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'flight duty period' -> flight duty period | FDP [Abbr.] | flight duty period | corrected flight duty period | complete necessary activities before flight departure | ensure completion of necessary activities before flight departure | carry out pre-flight duties | ensure suitability of plane cabin before departure

Date index: 2021-03-07