Fireproof bulkhead    
Fireproof bulkhead    
Fireproof    
Fireproof    

Translate "fireproof" in dutch :

TERMINOLOGIE
fireproof bulkhead, fireproof diaphragm, fireproof -*- vuurvaste wand, brandwerend, vuurvast

fireproof bulkhead | fireproof diaphragm

vuurvaste wand
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


fireproof

brandwerend | vuurvast
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


used carbon strips and fireproof materials from electrolysis

gebruikte koolstofstrips en vuurvaste materialen van elektrolyse
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
However, this is not just about rare earth elements (REEs), but also about magnesite, for example, which is the most important raw material for fireproof products and which is essential for the production of steel, glass, cement and other materials.

Het gaat niet alleen om zeldzame aardelementen, maar het gaat bijvoorbeeld ook om magnesiet, een belangrijke grondstof voor vuurvaste producten, zonder welke geen staal, glas, cement of ander basismateriaal kan worden geproduceerd.


Approximately 87% of cyanide production is used in other industrial sectors outside the mining industry, such as the production of vitamins, jewellery, adhesives, electronic components for computers, fireproof insulation materials, cosmetics, nylon, paints, medicines, and so on.

Ongeveer 87 procent van de geproduceerde cyanide wordt gebruikt in andere industriële sectoren dan de mijnbouw, zoals voor de productie van vitamines, sieraden en juwelen, lijmen, elektronische componenten van computers, vuurvaste isolatiematerialen, cosmetica, nylon, verven, geneesmiddelen, enzovoort.


For example, some time ago it tried to promote the Ecolabel for textiles in which there were fireproof chemicals which had already been banned in electrical equipment.

Bijvoorbeeld enige tijd geleden probeerde zij het milieukeurmerk te promoten voor textiel met brandwerende chemicaliën die al zijn verboden in elektrische apparaten.


For example, some time ago it tried to promote the Ecolabel for textiles in which there were fireproof chemicals which had already been banned in electrical equipment.

Bijvoorbeeld enige tijd geleden probeerde zij het milieukeurmerk te promoten voor textiel met brandwerende chemicaliën die al zijn verboden in elektrische apparaten.


I would also like to thank the Commission very much, especially the Commissioner, for the awareness she has always shown in what I would term her fireproof advocacy of a more competitive electronic communications market and consumer protection.

Ik zou ook de Commissie van harte willen bedanken, en in het bijzonder de commissaris, voor het bewustzijn dat ze heeft tentoongespreid bij het (naar mijn mening) onvermoeibaar ijveren voor een meer concurrentiële elektronische-communicatiemarkt en voor de bescherming van de consument.