Cabin pressure altitude    
Cabin pressure altitude    
Maximum cabin pressure altitude    
Maximum cabin pressure altitude    
Demonstrated maximum cabin pressure altitude    
Demonstrated maximum cabin pressure altitude    
Accident due to sudden loss of aircraft cabin pressure    
Accident due to sudden loss of aircraft cabin pressure    
Underground    
Underground    

Translate "cabin pressure altitude" in dutch :

TERMINOLOGIE
cabin pressure altitude, maximum cabin pressure altitude, demonstrated maximum cabin pressure altitude, Accident due to sudden loss of aircraft cabin pressure, underground, barodontalgia, barotitis, hypoxia, mountain sickness -*- kajuitdrukhoogte, maximale drukhoogte in de kajuit, waargenomen maximale drukhoogte in de kajuit, hoge luchtdruk door snelle afdaling in water, duiken in diep water, verblijf ondergronds, anoxie, barodontalgie, barotitis, bergziekte, hypoxie

cabin pressure altitude

kajuitdrukhoogte
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


maximum cabin pressure altitude

maximale drukhoogte in de kajuit
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


demonstrated maximum cabin pressure altitude

waargenomen maximale drukhoogte in de kajuit
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Accident due to sudden loss of aircraft cabin pressure

ongeval als gevolg van plotseling drukverlies in luchtvaartuigcabine
SNOMEDCT-BE (event) / 242566007
SNOMEDCT-BE (event) / 242566007


high air pressure from rapid descent in water reduction in atmospheric pressure while surfacing from:deep-water diving | underground | residence or prolonged visit at high altitude as the cause of:anoxia | barodontalgia | barotitis | hypoxia | mountain sickness | sudden change in air pressure in aircraft during ascent or descent

hoge luchtdruk door snelle afdaling in water | plotselinge verandering van luchtdruk in luchtvaartuig tijdens stijgen of dalen | vermindering van atmosferische druk tijdens aan oppervlakte komen na | duiken in diep water | vermindering van atmosferische druk tijdens aan oppervlakte komen na | verblijf ondergronds | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | anoxie | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | barodontalgie | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | barotitis | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | bergziekte | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | hypoxie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W94
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W94
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
for any period when the cabin pressure altitude exceeds 15 000 ft, but in no case less than 10 minutes’ supply;

voor perioden waarin de cabinedrukhoogte meer is dan 15 000 voet, maar in geen enkel geval minder dan 10 minuten aan voorraad;


100 % of the passengers for any period when the cabin pressure altitude exceeds 15 000 ft, but in no case less than 10 minutes’ supply;

100 % van de passagiers voor perioden waarin de cabinedrukhoogte meer is dan 15 000 ft, maar in geen enkel geval minder dan 10 minuten aan voorraad;


all crew members for any period in excess of 30 minutes when the pressure altitude in the cabin compartment will be between 10 000 ft and 13 000 ft; and

alle bemanningsleden voor perioden van meer dan 30 minuten wanneer de drukhoogte in het cabinecompartiment tussen 10 000 voet en 13 000 voet bedraagt; en


for any period in excess of 30 minutes when the pressure altitude in the flight crew and cabin compartment will be between 10 000 ft and 14 000 ft; and

voor perioden van meer dan 30 minuten wanneer de drukhoogte in de cockpit en het cabinecompartiment tussen 10 000 voet en 14 000 voet bedraagt; en


for any period when, in the event of loss of pressurisation and taking into account the circumstances of the flight, the pressure altitude in the flight crew and cabin compartment will be between 14 000 ft and 15 000 ft;

voor perioden waarin, bij drukverlies en rekening houdende met de omstandigheden van de vlucht, de drukhoogte in de cockpit en het cabinecompartiment tussen 14 000 voet en 15 000 voet bedraagt;
Anderen hebben gezocht naar : translation aircraft cabin english dutch    translation aircraft cabin english dutch    translation aircraft cabin pressure english dutch    translation aircraft cabin pressure english dutch    translation cabin english dutch    translation cabin english dutch    translate "cabin pressure" into dutch     translate "cabin pressure" into dutch     translate "cabin pressure altitude" into dutch     translate "cabin pressure altitude" into dutch     translation crew and cabin english dutch    translation crew and cabin english dutch    translation demonstrated maximum cabin english dutch    translation demonstrated maximum cabin english dutch    translation demonstrated maximum cabin pressure altitude english dutch    translation demonstrated maximum cabin pressure altitude english dutch    translation high air pressure english dutch    translation high air pressure english dutch    translate "high altitude" in dutch     translate "high altitude" in dutch     translate "maximum cabin" in dutch     translate "maximum cabin" in dutch     translate "maximum cabin pressure" into dutch     translate "maximum cabin pressure" into dutch     translate "maximum cabin pressure altitude" into dutch     translate "maximum cabin pressure altitude" into dutch     translate "pressure" in dutch     translate "pressure" in dutch     translation pressure altitude english dutch    translation pressure altitude english dutch    translate "barodontalgia" in dutch     translate "barodontalgia" in dutch     translation barotitis english dutch    translation barotitis english dutch    translation hypoxia english dutch    translation hypoxia english dutch    translation mountain sickness english dutch    translation mountain sickness english dutch    translate "underground" into dutch     translate "underground" into dutch     --cabin pressure altitude (anglais-francais)    --cabin pressure altitude (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'cabin pressure altitude' -> cabin pressure altitude | maximum cabin pressure altitude | demonstrated maximum cabin pressure altitude | Accident due to sudden loss of aircraft cabin pressure | high air pressure from rapid descent in water reduction in atmospheric pressure while surfacing from:deep-water diving | underground | residence or prolonged visit at high altitude as the cause of:anoxia | barodontalgia | barotitis | hypoxia | mountain sickness | sudden change in air pressure in aircraft during ascent or descent

Date index: 2021-03-16