Aeronautical emergency frequency    
Aeronautical emergency frequency    
Dedicated frequency    
Dedicated frequency    

Translate "aeronautical emergency frequency" into dutch :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
aeronautical emergency frequency, aeronautical emergency frequency, dedicated frequency, distress frequency, emergency frequency -*- noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer, noodfrequentie voor de luchtvaart, gereserveerde frequentie, noodfrequentie

aeronautical emergency frequency

noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


aeronautical emergency frequency

noodfrequentie voor de luchtvaart
IATE - Electronics and electrical engineering
IATE - Electronics and electrical engineering


dedicated frequency | distress frequency | emergency frequency

gereserveerde frequentie | noodfrequentie
IATE - Communications
IATE - Communications
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
‘aeronautical mobile service’ means a mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radio beacon stations may also participate in this service on designated distress and emergency frequencies.

14. „mobiele luchtvaartdienst”: een mobiele dienst tussen luchtvaartstations en luchtvaartuigstations, of tussen luchtvaartuigstations, waaraan stations voor reddingstuigen kunnen deelnemen; radionoodbakenstations met positie-informatie kunnen eveneens aan deze dienst deelnemen op aangewezen spoed- en noodfrequenties.


providing for communication on the aeronautical emergency frequency 121,5 MHz.

communicatie tot stand kan worden gebracht op de luchtvaartnoodfrequentie 121,5 MHz.


Radio communication equipment, if required by (a), shall provide for communication on the aeronautical emergency frequency 121,5 MHz.

Indien vereist volgens a) voorziet de radiocommunicatieapparatuur in communicatie op de noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer (121,5 MHz).