Area navigation    
Area navigation    

Translate "RNAV" in dutch :

TERMINOLOGIE
area navigation, RNAV -*- areanavigatie, Regionale navigatie, RNAV

area navigation | RNAV [Abbr.]

areanavigatie | Regionale navigatie | RNAV [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
When an aircraft cannot meet the specifications as required by the RNAV route or procedure, as a result of a failure or degradation of the RNAV system, a revised clearance shall be requested by the pilot.

Als een luchtvaartuig niet kan voldoen aan de voorschriften van de RNAV-route of -procedure ten gevolge van een storing of defect van het RNAV-systeem, vraagt de piloot een herziene klaring.


‘area navigation (RNAV)’ means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of ground- or space-based navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of these.

45. „area navigation (RNAV)”: een navigatiemethode die het luchtvaartuigen mogelijk maakt te vliegen op elk gewenst vluchtpad binnen het bereik van navigatiehulpmiddelen op de grond of in de ruimte of binnen de grenzen van de capaciteit van onafhankelijke hulpmiddelen, of een combinatie daarvan.


Degradation or failure of the RNAV system

Storing of defect van het RNAV-systeem


Area navigation route: An air route which uses Area Navigation (RNAV) for air traffic services.

Regionale navigatieroute: een luchtvaartroute die voor de luchtverkeersdiensten gebruikt maakt van regionale navigatie (RNAV).


“Area Navigation (RNAV)” means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of both,

Regionale navigatie (RNAV) is een navigatiemethode die vluchtuitvoering mogelijk maakt op elke gewenste vluchtroute binnen het bereik van de navigatiesignalen van een station of binnen de limieten van de capaciteit van een op zichzelf staand systeem, of een combinatie van deze twee.
datacenter (1): www.wordscope.be (v4.0.br)

'RNAV' -> area navigation | RNAV [Abbr.]

Date index: 2021-01-29