Repères visuels    
Repères visuels    
Repères visuels    
Animateur en arts visuels    
Animateur en arts visuels    
Animateur en arts visuels    
Croix    
Croix    
Croix    
étalagiste    
étalagiste    
étalagiste    
Point de repère    
Point de repère    
Point de repère    
Maladie oculaire    
Maladie oculaire    
Maladie oculaire    
Industrie de l'audiovisuel    
Industrie de l'audiovisuel    
Industrie de l'audiovisuel    
Technique de présentation vidéo et visuelle    
Technique de présentation vidéo et visuelle    
Technique de présentation vidéo et visuelle    
Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)    
Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)    
Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)    
Système de test de l’acuité visuelle dynamique    
Système de test de l’acuité visuelle dynamique    
Système de test de l’acuité visuelle dynamique    
Trouble visuel    
Trouble visuel    
Trouble visuel    
Inconfort visuel    
Inconfort visuel    
Inconfort visuel    
Dyslexie de développement Retard spécifique de lecture    
Dyslexie de développement Retard spécifique de lecture    
Dyslexie de développement Retard spécifique de lecture    
Piratage audiovisuel    
Piratage audiovisuel    
Piratage audiovisuel    
Désorientation    
Désorientation    
Désorientation    
Repère au sol    
Repère au sol    
Repère au sol    
Repère de nivellement    
Repère de nivellement    
Repère de nivellement    
Scotome    
Scotome    
Scotome    
Radiodiffusion visuelle    
Radiodiffusion visuelle    
Radiodiffusion visuelle    
Cystoscopie    
Cystoscopie    
Cystoscopie    
Champ visuel    
Champ visuel    
Champ visuel    

repères visuels en néerlandais :

TERMINOLOGIE
repères visuels, animateur en arts visuels, animateur en arts visuels/animatrice en arts visuels, intervenante en arts visuels, croix, repères, repères en croix de repère, traits de repères, étalagiste, marchandiseur visuel, marchandiseur visuel/marchandiseuse visuel, marchandiseuse visuel, point de repère, repère, repère en coin du dessin-modèle de circuit imprimé, maladie oculaire, affection oculaire, atteinte à l'aptitude visuelle, maladie de l'oeil, maladie des yeux, pathologie oculaire, trouble visuel, industrie de l'audiovisuel, industrie de l'audio-visuel, technique de présentation vidéo et visuelle, visualisation d’informations, interface de visualisation, techniques de présentation visuelle, Etat hallucinatoire organique (non alcoolique), système de test de l’acuité visuelle dynamique, trouble visuel, inconfort visuel, Dyslexie de développement Retard spécifique de lecture, piratage audiovisuel, piratage audio-visuel, désorientation, perte des repères de temps, d'espace ou d'identité, repère au sol, repère de nivellement, scotome, lacune dans le champ visuel, radiodiffusion visuelle, radiodiffusion de télévision, cystoscopie, examen visuel interne de la vessie, champ visuel -*- visuele aanwijzingen/signalen, lesgeefster beeldende kunsten, lesgever beeldende kunsten, leraar beeldende kunsten, lerares beeldende kunst, paskruizen, pasmerken, registermerken, etaleur, visual merchandiser, hoekteken, oogziekte, aantasting van het gezichtsvermogen, visuele aandoening, zichtstoornis, audiovisuele industrie, technieken voor het visueel presenteren van informatie, visuelepresentatietechnieken, technieken voor visuele presentatie, visualisatie-interface, Neventerm:, organische hallucinatoire toestand (niet-alcoholisch), systeem voor dynamisch onderzoek van gezichtsscherpte, visuele stoornis, visusongemak, backward reading, ontwikkelingsdyslexie, specifieke leesachterstand, specifieke spellingsachterstand (zonder leesstoornis), audiovisuele piraterij, desoriëntatie, verlies van besef voor tijd en ruimte, grondmerk, hoogtemerk, scotoom, blinde vlek in het gezichtsveld, Televisie-uitzending, cystoscopie, onderzoek van de blaas, gezichtsveld

repères visuels

visuele aanwijzingen/signalen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


animateur en arts visuels | animateur en arts visuels/animatrice en arts visuels | intervenant en arts visuels/intervenante en arts visuels | intervenante en arts visuels

lesgeefster beeldende kunsten | lesgever beeldende kunsten | leraar beeldende kunsten | lerares beeldende kunst
Professions intellectuelles et scientifiques
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


croix | repères | repères en croix de repère | traits de repères

paskruizen | pasmerken | registermerken
IATE - Culture and religion | Communications
IATE - Culture and religion | Communications


étalagiste | marchandiseur visuel | marchandiseur visuel/marchandiseuse visuel | marchandiseuse visuel

etaleur | visual merchandiser
Professions intermédiaires
Technici en vakspecialisten


point de repère | repère | repère en coin du dessin-modèle de circuit imprimé

hoekteken
IATE - Information technology and data processing | Electronics and electrical engineering
IATE - Information technology and data processing | Electronics and electrical engineering


maladie oculaire [ affection oculaire | atteinte à l'aptitude visuelle | maladie de l'oeil | maladie des yeux | pathologie oculaire | trouble visuel ]

oogziekte [ aantasting van het gezichtsvermogen | visuele aandoening | zichtstoornis ]
28 QUESTIONS SOCIALES | MT 2841 santé | BT1 maladie
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2841 gezondheid | BT1 ziekte


industrie de l'audiovisuel [ industrie de l'audio-visuel ]

audiovisuele industrie
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3226 communication | BT1 industrie de la communication | RT arts visuels [2831] | document audiovisuel [3221] | musique [2831] | support d'enregistrement [3226] | support enregistré [3226]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3226 communicatie | BT1 communicatie-industrie | RT audiovisueel document [3221] | medium [3226] | muziek [2831] | visuele kunsten [2831] | voorbespeelde beeld- of geluidsdrager [3226]


technique de présentation vidéo et visuelle | visualisation d’informations | interface de visualisation | techniques de présentation visuelle

technieken voor het visueel presenteren van informatie | visuelepresentatietechnieken | technieken voor visuele presentatie | visualisatie-interface
Savoir
Kennis


Définition: Trouble caractérisé par des hallucinations persistantes ou récurrentes, habituellement visuelles ou auditives, survenant en l'absence d'une obnubilation de la conscience, et que le sujet peut reconnaître ou non en tant que telles. Les hallucinations peuvent être à l'origine d'une élaboration délirante, mais les idées délirantes ne dominent pas le tableau clinique; les hallucinations peuvent être reconnues comme pathologiques par le sujet lui-même. | Etat hallucinatoire organique (non alcoolique)

Omschrijving: Een stoornis bestaande uit aanhoudende of telkens terugkerende hallucinaties, doorgaans visueel of akoestisch, die optreden bij helder bewustzijn en al of niet door de betrokkene als zodanig worden herkend. De hallucinaties kunnen tot waanvorming leiden, maar wanen domineren het klinische beeld niet; inzicht kan behouden zijn gebleven. | Neventerm: | organische hallucinatoire toestand (niet-alcoholisch)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F06.0


système de test de l’acuité visuelle dynamique

systeem voor dynamisch onderzoek van gezichtsscherpte
SNOMEDCT-BE (physical object) / 468698008
SNOMEDCT-BE (physical object) / 468698008


trouble visuel

visuele stoornis
SNOMEDCT-BE (disorder) / 63102001
SNOMEDCT-BE (disorder) / 63102001


inconfort visuel

visusongemak
SNOMEDCT-BE (finding) / 7751009
SNOMEDCT-BE (finding) / 7751009


Définition: La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l'acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités de compréhension de la lecture, la reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la lecture, peuvent, toutes, être atteintes. Le trouble spécifique de la lecture s'accompagne fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l'adolescence, même quand l'enfant a pu faire quelques progrès en lecture. Les enfants présentant un trouble spécifique de la lecture ont souvent des antécédents de troubles de la parole ou du langage. Le trouble s'accompagne souvent de troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire. | Dyslexie de développement Retard spécifique de lecture

Omschrijving: Het voornaamste kenmerk is een specifieke en belangrijke stoornis van de ontwikkeling van leesvaardigheden die niet wordt verklaard door alleen de verstandelijke leeftijd, visusproblemen of inadequaat onderwijs. Begrijpend lezen, woordbeeldherkenning, hardop lezen en de uitvoering van taken die lezen vereisen kunnen allemaal zijn aangetast. Spellingsmoeilijkheden zijn vaak verbonden met een specifieke leesstoornis en duren dikwijls voort tot in de adolescentie zelfs nadat er enige vooruitgang met lezen is geboekt. Specifieke ontwikkelingsstoornissen met betrekking tot lezen hebben gewoonlijk een voorgeschiedenis van stoornissen van spraak- of taalontwikkeling. Begeleidende emotionele stoornissen en gedragsstoornissen komen veel voor tijdens de schoolleeftijd. | Neventerm: | backward reading | ontwikkelingsdyslexie | specifieke leesachterstand
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F81.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F81.0


Définition: La caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative du développement des performances en orthographe, en l'absence d'antécédents d'un trouble spécifique de la lecture et non imputable à un âge mental bas, à des troubles de l'acuité visuelle, ou à une scolarisation inadéquate. Les capacités à épeler oralement et à écrire correctement les mots sont toutes deux affectées. | Retard spécifique de l'orthographe (sans trouble de la lecture)

Omschrijving: Dit is een stoornis waarin het voornaamste kenmerk wordt gevormd door een specifieke en belangrijke stoornis van de ontwikkeling van spellingsvaardigheden in afwezigheid van een voorgeschiedenis met een specifieke leesstoornis en die niet alleen kan worden verklaard door een lage verstandelijke-leeftijd, visusproblemen of inadequaat onderwijs. Het vermogen om hardop te spellen en de woorden juist te schrijven zijn beide aangetast. | Neventerm: | specifieke spellingsachterstand (zonder leesstoornis)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F81.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F81.1


piratage audiovisuel [ piratage audio-visuel ]

audiovisuele piraterij
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3226 communication | BT1 politique de l'audiovisuel | BT2 politique de la communication | RT droit d'auteur [6416] | musique [2831] | piratage informatique [3236]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3226 communicatie | BT1 audiovisueel beleid | BT2 communicatiebeleid | RT auteursrecht [6416] | computerpiraterij [3236] | muziek [2831]


désorientation | perte des repères de temps | d'espace ou d'identité

desoriëntatie | verlies van besef voor tijd en ruimte
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


repère au sol

grondmerk
sciences/technique aviation|transports annexe 3
sciences/technique aviation|transports annexe 3


repère de nivellement

hoogtemerk
sciences/technique travaux CGC art. 31
sciences/technique travaux CGC art. 31


scotome | lacune dans le champ visuel

scotoom | blinde vlek in het gezichtsveld
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


radiodiffusion visuelle | radiodiffusion de télévision

Televisie-uitzending
télécommunication
télécommunication


cystoscopie | examen visuel interne de la vessie

cystoscopie | onderzoek van de blaas
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


champ visuel

gezichtsveld
sciences/technique médecine annexe 6/annexe 6
sciences/technique médecine annexe 6/annexe 6
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
L'image est contrôlée visuellement pour repérer tout écart axial ou transaxial.

Men controleert het beeld visueel op afwijkingen in axiale en transaxiale richting.


Les images transversales sont reconstruites et évaluées visuellement pour repérer toute anomalie éventuelle.

De transversale beelden worden gereconstrueerd en visueel geëvalueerd op afwijkingen.


La linéarité extrinsèque est contrôlée visuellement pour repérer toute distorsion éventuelle.

De extrinsieke lineariteit wordt visueel gecontroleerd op distorsies.


Cette image est évaluée visuellement afin de repérer toute non-uniformité éventuelle.

Dit beeld wordt visueel gecontroleerd op non-uniformiteit.


pilotage de l'aéronef au moyen de repères visuels extérieurs.

controle van het luchtvaartuig door middel van externe visuele referentie.
Anderen hebben gezocht naar : traduction afin de repérer français néerlandais    traduction afin de repérer français néerlandais    traduction afin de repérer français néerlandais    arts visuels en néerlandais     arts visuels en néerlandais     arts visuels en néerlandais     traduction champ visuel français néerlandais    traduction champ visuel français néerlandais    traduction champ visuel français néerlandais    traduction contrôlée visuellement français néerlandais    traduction contrôlée visuellement français néerlandais    traduction contrôlée visuellement français néerlandais    traduction de "évaluée visuellement" en néerlandais     traduction de "évaluée visuellement" en néerlandais     traduction de "évaluée visuellement" en néerlandais     traduction examen visuel français néerlandais    traduction examen visuel français néerlandais    traduction examen visuel français néerlandais    traduction habituellement visuelles français néerlandais    traduction habituellement visuelles français néerlandais    traduction habituellement visuelles français néerlandais    Comment traduire "inconfort visuel" en néerlandais     Comment traduire "inconfort visuel" en néerlandais     Comment traduire "inconfort visuel" en néerlandais     traduction l'acuité visuelle français néerlandais    traduction l'acuité visuelle français néerlandais    traduction l'acuité visuelle français néerlandais    l’acuité visuelle en néerlandais     l’acuité visuelle en néerlandais     l’acuité visuelle en néerlandais     marchandiseur visuel en néerlandais     marchandiseur visuel en néerlandais     marchandiseur visuel en néerlandais     traduction moyen de repères français néerlandais    traduction moyen de repères français néerlandais    traduction moyen de repères français néerlandais    traduction moyen de repères visuels français néerlandais    traduction moyen de repères visuels français néerlandais    traduction moyen de repères visuels français néerlandais    perte des repères en néerlandais     perte des repères en néerlandais     perte des repères en néerlandais     traduction point de repère français néerlandais    traduction point de repère français néerlandais    traduction point de repère français néerlandais    radiodiffusion visuelle en néerlandais     radiodiffusion visuelle en néerlandais     radiodiffusion visuelle en néerlandais     traduction repère français néerlandais    traduction repère français néerlandais    traduction repère français néerlandais    repères en néerlandais     repères en néerlandais     repères en néerlandais     traduction repères visuels français néerlandais    traduction repères visuels français néerlandais    traduction repères visuels français néerlandais    trouble visuel en néerlandais     trouble visuel en néerlandais     trouble visuel en néerlandais     vidéo et visuelle en néerlandais     vidéo et visuelle en néerlandais     vidéo et visuelle en néerlandais     visuellement pour repérer en néerlandais     visuellement pour repérer en néerlandais     visuellement pour repérer en néerlandais     évaluées visuellement en néerlandais     évaluées visuellement en néerlandais     évaluées visuellement en néerlandais     etat hallucinatoire organique en néerlandais     etat hallucinatoire organique en néerlandais     etat hallucinatoire organique en néerlandais     affection oculaire en néerlandais     affection oculaire en néerlandais     affection oculaire en néerlandais     traduction animateur en arts visuels français néerlandais    traduction animateur en arts visuels français néerlandais    traduction animateur en arts visuels français néerlandais    animateur en arts visuels animatrice en arts visuels en néerlandais     animateur en arts visuels animatrice en arts visuels en néerlandais     animateur en arts visuels animatrice en arts visuels en néerlandais     traduction atteinte à l'aptitude visuelle français néerlandais    traduction atteinte à l'aptitude visuelle français néerlandais    traduction atteinte à l'aptitude visuelle français néerlandais    cystoscopie en néerlandais     cystoscopie en néerlandais     cystoscopie en néerlandais     espace ou d'identité en néerlandais     espace ou d'identité en néerlandais     espace ou d'identité en néerlandais     traduction désorientation français néerlandais    traduction désorientation français néerlandais    traduction désorientation français néerlandais    industrie de l'audio-visuel en néerlandais     industrie de l'audio-visuel en néerlandais     industrie de l'audio-visuel en néerlandais     industrie de l'audiovisuel en néerlandais     industrie de l'audiovisuel en néerlandais     industrie de l'audiovisuel en néerlandais     traduction interface de visualisation français néerlandais    traduction interface de visualisation français néerlandais    traduction interface de visualisation français néerlandais    traduction intervenant en arts visuels intervenante en arts visuels français néerlandais    traduction intervenant en arts visuels intervenante en arts visuels français néerlandais    traduction intervenant en arts visuels intervenante en arts visuels français néerlandais    Comment traduire "intervenante en arts visuels" en néerlandais     Comment traduire "intervenante en arts visuels" en néerlandais     Comment traduire "intervenante en arts visuels" en néerlandais     traduction lacune dans le champ visuel français néerlandais    traduction lacune dans le champ visuel français néerlandais    traduction lacune dans le champ visuel français néerlandais    traduction de "maladie de l'oeil" en néerlandais     traduction de "maladie de l'oeil" en néerlandais     traduction de "maladie de l'oeil" en néerlandais     traduction de "maladie des yeux" en néerlandais     traduction de "maladie des yeux" en néerlandais     traduction de "maladie des yeux" en néerlandais     traduction maladie oculaire français néerlandais    traduction maladie oculaire français néerlandais    traduction maladie oculaire français néerlandais    traduction marchandiseuse visuel français néerlandais    traduction marchandiseuse visuel français néerlandais    traduction marchandiseuse visuel français néerlandais    pathologie oculaire en néerlandais     pathologie oculaire en néerlandais     pathologie oculaire en néerlandais     traduction perte des repères de temps français néerlandais    traduction perte des repères de temps français néerlandais    traduction perte des repères de temps français néerlandais    piratage audio-visuel en néerlandais     piratage audio-visuel en néerlandais     piratage audio-visuel en néerlandais     piratage audiovisuel en néerlandais     piratage audiovisuel en néerlandais     piratage audiovisuel en néerlandais     radiodiffusion de télévision en néerlandais     radiodiffusion de télévision en néerlandais     radiodiffusion de télévision en néerlandais     traduction repère au sol français néerlandais    traduction repère au sol français néerlandais    traduction repère au sol français néerlandais    traduction repère de nivellement français néerlandais    traduction repère de nivellement français néerlandais    traduction repère de nivellement français néerlandais    repères en croix de repère en néerlandais     repères en croix de repère en néerlandais     repères en croix de repère en néerlandais     Comment traduire "scotome" en néerlandais     Comment traduire "scotome" en néerlandais     Comment traduire "scotome" en néerlandais     techniques de présentation visuelle en néerlandais     techniques de présentation visuelle en néerlandais     techniques de présentation visuelle en néerlandais     traits de repères en néerlandais     traits de repères en néerlandais     traits de repères en néerlandais     traduction visualisation d’informations français néerlandais    traduction visualisation d’informations français néerlandais    traduction visualisation d’informations français néerlandais    traduction étalagiste français néerlandais    traduction étalagiste français néerlandais    traduction étalagiste français néerlandais    --repères visuels (french-english)    --repères visuels (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

repères visuels -> repères visuels | animateur en arts visuels | animateur en arts visuels/animatrice en arts visuels | intervenant en arts visuels/intervenante en arts visuels | intervenante en arts visuels | croix | repères | repères en croix de repère | traits de repères

Date index: 2021-02-03