Barrettes    
Barrettes    
Barrettes    
Boucle en épingle à cheveux    
Boucle en épingle à cheveux    
Boucle en épingle à cheveux    
Stéréotypies/comportements répétitifs    
Stéréotypies/comportements répétitifs    
Stéréotypies/comportements répétitifs    
Cheveux de mer    
Cheveux de mer    
Cheveux de mer    
Teinture pour cheveux    
Teinture pour cheveux    
Teinture pour cheveux    
Pince de désobstruction des voies respiratoires    
Pince de désobstruction des voies respiratoires    
Pince de désobstruction des voies respiratoires    
Pinces à linge d'assistance    
Pinces à linge d'assistance    
Pinces à linge d'assistance    
Coiffer les cheveux    
Coiffer les cheveux    
Coiffer les cheveux    
Techniques de coupe de cheveux    
Techniques de coupe de cheveux    
Techniques de coupe de cheveux    
Capillaire    
Capillaire    
Capillaire    

pinces à cheveux en néerlandais :

TERMINOLOGIE
barrettes, pinces à cheveux, boucle en épingle à cheveux, épingle à cheveux, structure en épingle à cheveux, Stéréotypies/comportements répétitifs, cheveux de mer, cheveux marins, teinture pour cheveux, coloration capillaire, coloration des cheveux, pince de désobstruction des voies respiratoires, pinces à linge d'assistance, coiffer les cheveux, techniques de coupe de cheveux, capillaire, 1) qui se rapporte aux cheveux, petite veine -*- haarklemmetjes, Haarspeldstructuur, haarspeldstructuur, canities, grijs haar (vroegtijdig), heterochromie van haar, poliosis, NNO, Neventerm:, stoornis met stereotypieën/gewoontevorming, zeehaar, haarkleuring, haarverven, aangepaste elektrische grijpstok, luchtwegobstructietang, aangepaste wasknijper, haar stijlen, haar stylen, haarkniptechnieken, kapperstechnieken, capillair, haarvat

barrettes [pinces à cheveux] | pinces à cheveux [barrettes]

haarklemmetjes
IATE -
IATE -


boucle en épingle à cheveux | épingle à cheveux | structure en épingle à cheveux

Haarspeldstructuur
génie génétique > génétique moléculaire
génie génétique | génétique moléculaire


Définition: Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire pré-existante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

Omschrijving: Een stoornis die wordt gekenmerkt door zichtbaar haarverlies ten gevolge van een herhaaldelijk onvermogen om weerstand te bieden aan de drang om haren uit te trekken. Het uittrekken van het haar wordt doorgaans voorafgegaan door toenemende spanning en wordt gevolgd door een gevoel van opluchting of voldoening. Deze diagnose dient niet gesteld te worden indien er sprake is van een reeds eerder bestaande ontsteking van de huid of indien het haaruittrekken plaatsvindt in reactie op een waan of een hallucinatie.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.3


boucle en épingle à cheveux | épingle à cheveux | structure en épingle à cheveux

haarspeldstructuur
IATE - Health
IATE - Health


Canitie Cheveux gris (prématurément) Hétérochromie des cheveux Poliose:SAI | circonscrite, acquise

canities | grijs haar (vroegtijdig) | heterochromie van haar | poliosis | NNO | poliosis | circumscripta, verworven
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: L67.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: L67.1


Définition: Trouble caractérisé par des mouvements intentionnels, répétitifs, stéréotypés, dépourvus de finalité (et souvent rythmés), non lié à un trouble psychiatrique ou neurologique identifié. Lorsque ces mouvements surviennent dans le cadre d'un autre trouble, seul ce dernier doit être noté. Ces mouvements peuvent ne pas avoir de composante automutilatrice; ils comprennent: un balancement du corps, un balancement de la tête, le fait de s'arracher les cheveux, de se tordre les cheveux, de claquer des doigts et de battre des mains. Les comportements stéréotypés auto-mutilateurs comprennent: le fait de se cogner la tête, de se gifler, de se mettre le doigt dans l'œil, de se mordre les mains, les lèvres ou d'autres parties du corps. L'ensemble de ces mouvements stéréotypés surviennent le plus souvent chez des enfants présentant un retard mental (dans ce cas, les deux diagnostics doivent être notés). Quand le fait de s'enfoncer le doigt dans l'œil survient chez un enfant présentant un déficit visuel, les deux diagnostics doivent être notés: le premier dans cette catégorie et le deuxième à l'aide du code somatique approprié. | Stéréotypies/comportements répétitifs

Omschrijving: Willekeurige, herhaalde, stereotype, niet-functionele (en vaak ritmische) bewegingen die geen deel uitmaken van een als zodanig onderkende psychiatrische of neurologische toestand. Indien zulke bewegingen optreden als symptomen van een andere stoornis, dient slechts de omvattende stoornis geregistreerd te worden. Als niet zelfverwondende bewegingen komen voor: wiegen met het lichaam, hoofdschudden, haartrekken, haar in elkaar draaien, vingerschuddende maniërismen en handenflappen. Stereotyp wel zelfverwondend gedrag behelst herhaald hoofdbonzen, in het gezicht slaan, in de ogen prikken en bijten in de handen, op de lippen of in andere lichaamsdelen. Alle stereotype bewegingsstoornissen komen het meest frequent voor in combinatie met zwakzinnigheid (indien dit het geval is, dienen beide geregistreerd te worden). Indien in de ogen prikken voorkomt bij een kind met een visuele stoornis, dienen beide gecodeerd te worden: in de ogen prikken onder deze categorie en de visuele gesteldheid onder de code van de desbetreffende somatische stoornis. | Neventerm: | stoornis met stereotypieën/gewoontevorming
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F98.4
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F98.4


cheveux de mer | cheveux marins

zeehaar
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Natural and applied sciences
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Natural and applied sciences


teinture pour cheveux | coloration capillaire | coloration des cheveux

haarkleuring | haarverven
Savoir
Kennis


pince de préhension électrique d'assistance à longue portée

aangepaste elektrische grijpstok
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700830002
SNOMEDCT-BE (physical object) / 700830002


pince de désobstruction des voies respiratoires

luchtwegobstructietang
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469122005
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469122005


pinces à linge d'assistance

aangepaste wasknijper
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464809003
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464809003


coiffer les cheveux

haar stijlen | haar stylen
Aptitude
Vaardigheid


techniques de coupe de cheveux

haarkniptechnieken | kapperstechnieken
Savoir
Kennis


capillaire | 1) qui se rapporte aux cheveux | qui se rapporte à la capillarité - 2) vaisseau sanguin très fin | petite veine

capillair | haarvat
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
8) Les instruments de travail (peignes, ciseaux, pinces à cheveux, lames de rasoir, tondeuses) sont nettoyés et désinfectés systématiquement et les locaux sont correctement entretenus, en particulier les toilettes.

8) De instrumenten (kammen, scharen, haarspelden, scheermesjes, tondeuses) worden stelselmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd en de lokalen worden netjes onderhouden, in het bijzonder de toiletten.
Anderen hebben gezocht naar : traduction de "canitie cheveux" en néerlandais     traduction de "canitie cheveux" en néerlandais     traduction de "canitie cheveux" en néerlandais     traduction de "pinces à cheveux" en néerlandais     traduction de "pinces à cheveux" en néerlandais     traduction de "pinces à cheveux" en néerlandais     traduction barrettes pinces français néerlandais    traduction barrettes pinces français néerlandais    traduction barrettes pinces français néerlandais    barrettes pinces à cheveux en néerlandais     barrettes pinces à cheveux en néerlandais     barrettes pinces à cheveux en néerlandais     cheveux en néerlandais     cheveux en néerlandais     cheveux en néerlandais     traduction coiffer les cheveux français néerlandais    traduction coiffer les cheveux français néerlandais    traduction coiffer les cheveux français néerlandais    traduction coupe de cheveux français néerlandais    traduction coupe de cheveux français néerlandais    traduction coupe de cheveux français néerlandais    Comment traduire "pince" en néerlandais     Comment traduire "pince" en néerlandais     Comment traduire "pince" en néerlandais     traduction de "pinces" en néerlandais     traduction de "pinces" en néerlandais     traduction de "pinces" en néerlandais     rapporte aux cheveux en néerlandais     rapporte aux cheveux en néerlandais     rapporte aux cheveux en néerlandais     s'arracher les cheveux en néerlandais     s'arracher les cheveux en néerlandais     s'arracher les cheveux en néerlandais     Comment traduire "teinture pour cheveux" en néerlandais     Comment traduire "teinture pour cheveux" en néerlandais     Comment traduire "teinture pour cheveux" en néerlandais     visible des cheveux en néerlandais     visible des cheveux en néerlandais     visible des cheveux en néerlandais     traduction épingle à cheveux français néerlandais    traduction épingle à cheveux français néerlandais    traduction épingle à cheveux français néerlandais    Comment traduire "barrettes" en néerlandais     Comment traduire "barrettes" en néerlandais     Comment traduire "barrettes" en néerlandais     traduction boucle en épingle à cheveux français néerlandais    traduction boucle en épingle à cheveux français néerlandais    traduction boucle en épingle à cheveux français néerlandais    traduction capillaire français néerlandais    traduction capillaire français néerlandais    traduction capillaire français néerlandais    cheveux de mer en néerlandais     cheveux de mer en néerlandais     cheveux de mer en néerlandais     traduction de "cheveux marins" en néerlandais     traduction de "cheveux marins" en néerlandais     traduction de "cheveux marins" en néerlandais     traduction circonscrite acquise français néerlandais    traduction circonscrite acquise français néerlandais    traduction circonscrite acquise français néerlandais    coloration capillaire en néerlandais     coloration capillaire en néerlandais     coloration capillaire en néerlandais     coloration des cheveux en néerlandais     coloration des cheveux en néerlandais     coloration des cheveux en néerlandais     petite veine en néerlandais     petite veine en néerlandais     petite veine en néerlandais     traduction pinces à linge d'assistance français néerlandais    traduction pinces à linge d'assistance français néerlandais    traduction pinces à linge d'assistance français néerlandais    traduction structure en épingle à cheveux français néerlandais    traduction structure en épingle à cheveux français néerlandais    traduction structure en épingle à cheveux français néerlandais    traduction techniques de coupe de cheveux français néerlandais    traduction techniques de coupe de cheveux français néerlandais    traduction techniques de coupe de cheveux français néerlandais    --pinces à cheveux (french-english)    --pinces à cheveux (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

pinces à cheveux -> barrettes [pinces à cheveux] | pinces à cheveux [barrettes] | boucle en épingle à cheveux | épingle à cheveux | structure en épingle à cheveux | Définition: Trouble caractérisé par une perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à s'arracher les cheveux. L'arrachage des cheveux est habituellement précédé par une sensation croissante de tension et suivi d'un sentiment de soulagement ou de satisfaction. On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire pré-existante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.

Date index: 2021-03-11