Neutralisation    
Neutralisation    
Neutralisation    
Capacité de neutralisation de l'acide    
Capacité de neutralisation de l'acide    
Capacité de neutralisation de l'acide    
Opérateur de production de nitroglycérine    
Opérateur de production de nitroglycérine    
Opérateur de production de nitroglycérine    
épreuve de neutralisation virale    
épreuve de neutralisation virale    
épreuve de neutralisation virale    
Antitoxine    
Antitoxine    
Antitoxine    
Produit neutralisant    
Produit neutralisant    
Produit neutralisant    
Neutraliser    
Neutraliser    
Neutraliser    
Système de neutralisation    
Système de neutralisation    
Système de neutralisation    
Neutraliser des liqueurs de sucre    
Neutraliser des liqueurs de sucre    
Neutraliser des liqueurs de sucre    

neutralisation en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
neutralisation, neutralisation, capacité de neutralisation de l'acide, capacité de neutralisation des acides, potentiel de neutralisation de l'acide, pouvoir neutralisant des acides, PNA, opérateur de production de nitroglycérine, ouvrière à la neutralisation de la nitroglycérine, épreuve de neutralisation virale, test de neutralisation du virus, TNV, antitoxine, substance qui neutralise une toxine, produit neutralisant, neutraliser, système de neutralisation, neutraliser des liqueurs de sucre -*- neutralisatie, opheffing, neutralisatie, zuurbindend vermogen, procesoperator neutralisatie van nitroglycerine, procesoperator nitroglycerineproductie, virusneutralisatietest, antitoxine, middel dat gifstof onschadelijk maakt, neutraliserend product, neutraliseren, neutralisatiesysteem, suikerhoudende likeuren neutraliseren

neutralisation | neutralisation

neutralisatie | opheffing
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


neutralisation

neutralisatie
IATE -
IATE -


capacité de neutralisation de l'acide | capacité de neutralisation des acides | potentiel de neutralisation de l'acide | pouvoir neutralisant des acides | PNA [Abbr.]

zuurbindend vermogen
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


opérateur de production de nitroglycérine | opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine | opérateur de machine de neutralisation de nitroglycérine/opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine | ouvrière à la neutralisation de la nitroglycérine

procesoperator neutralisatie van nitroglycerine | procesoperator nitroglycerineproductie
Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage
Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs


épreuve de neutralisation virale | test de neutralisation du virus | TNV [Abbr.]

virusneutralisatietest
IATE - Health | Agricultural activity
IATE - Health | Agricultural activity


antitoxine | substance qui neutralise une toxine

antitoxine | middel dat gifstof onschadelijk maakt
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


produit neutralisant

neutraliserend product
sciences/technique chimie|police
sciences/technique chimie|police


neutraliser

neutraliseren
adm/droit/économie|sciences/technique art. 3/-
adm/droit/économie|sciences/technique art. 3/-


système de neutralisation

neutralisatiesysteem
adm/droit/économie sécurité
adm/droit/économie sécurité


neutraliser des liqueurs de sucre

suikerhoudende likeuren neutraliseren
Aptitude
Vaardigheid
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
“neutralisation après redémarrage”/“neutralisation après ravitaillement en carburant”/“neutralisation après stationnement” ».

„uitschakelen na opnieuw starten”/„uitschakelen na tanken”/„uitschakelen na parkeren” ”.


EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32018R0337 - EN - Règlement d'exécution (UE) 2018/337 de la Commission du 5 mars 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2403 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) // RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/337 DE LA COMMISSION // du 5 mars 2018 // modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/2403 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes // (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

EUROPA - EU law and publications - EUR-Lex - EUR-Lex - 32018R0337 - EN - Uitvoeringsverordening (EU) 2018/337 van de Commissie van 5 maart 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (Voor de EER relevante tekst. ) // UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/337 VAN DE COMMISSIE // van 5 maart 2018 // (Voor de EER relevante tekst)


Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2016 déterminant les éléments permettant d'identifier le moyen de neutralisation utilisé dans les conteneurs dotés d'un système de neutralisation.

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 januari 2016 tot bepaling van de elementen die de identificatie toelaten van het neutralisatiemiddel gebruikt in de containers uitgerust met een neutralisatiesysteem.


SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR - 11 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel déterminant les éléments permettant d'identifier le moyen de neutralisation utilisé dans les conteneurs dotés d'un système de neutralisation. - Traduction allemande

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN - 11 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot bepaling van de elementen die de identificatie toelaten van het neutralisatiemiddel gebruikt in de containers uitgerust met een neutralisatiesysteem. Duitse vertaling


Articles neutralisants ou incapacitants: Gaz lacrymogènes, incapacitants et autres produits chimiques ou gaz similaires contenus dans un pistolet, une bombe métallique ou tout autre conteneur, et autres articles neutralisants tels que les appareils électroniques ayant un effet paralysant ou neutralisant par décharge électrique.

v) Middelen en voorwerpen die personen uitschakelen of weerloos maken: alle soorten traangas, pepperspray en soortgelijke chemicaliën en gassen, in een pistool, een patroon of een andere houder, en andere personen uitschakelende middelen zoals elektrische wapenstokken, elektronische middelen enz.
D'autres ont cherché : articles neutralisants en néerlandais     articles neutralisants en néerlandais     articles neutralisants en néerlandais     capacité de neutralisation en néerlandais     capacité de neutralisation en néerlandais     capacité de neutralisation en néerlandais     machine de neutralisation en néerlandais     machine de neutralisation en néerlandais     machine de neutralisation en néerlandais     Comment traduire "moyen de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "moyen de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "moyen de neutralisation" en néerlandais     neutralisation en néerlandais     neutralisation en néerlandais     neutralisation en néerlandais     traduction neutraliser français néerlandais    traduction neutraliser français néerlandais    traduction neutraliser français néerlandais    produit neutralisant en néerlandais     produit neutralisant en néerlandais     produit neutralisant en néerlandais     traduction substance qui neutralise français néerlandais    traduction substance qui neutralise français néerlandais    traduction substance qui neutralise français néerlandais    système de neutralisation en néerlandais     système de neutralisation en néerlandais     système de neutralisation en néerlandais     Comment traduire "techniques de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "techniques de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "techniques de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "épreuve de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "épreuve de neutralisation" en néerlandais     Comment traduire "épreuve de neutralisation" en néerlandais     traduction antitoxine français néerlandais    traduction antitoxine français néerlandais    traduction antitoxine français néerlandais    capacité de neutralisation de l'acide en néerlandais     capacité de neutralisation de l'acide en néerlandais     capacité de neutralisation de l'acide en néerlandais     traduction capacité de neutralisation des acides français néerlandais    traduction capacité de neutralisation des acides français néerlandais    traduction capacité de neutralisation des acides français néerlandais    traduction neutraliser des liqueurs de sucre français néerlandais    traduction neutraliser des liqueurs de sucre français néerlandais    traduction neutraliser des liqueurs de sucre français néerlandais    opérateur de production de nitroglycérine en néerlandais     opérateur de production de nitroglycérine en néerlandais     opérateur de production de nitroglycérine en néerlandais     opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine en néerlandais     opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine en néerlandais     opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine en néerlandais     traduction potentiel de neutralisation de l'acide français néerlandais    traduction potentiel de neutralisation de l'acide français néerlandais    traduction potentiel de neutralisation de l'acide français néerlandais    pouvoir neutralisant des acides en néerlandais     pouvoir neutralisant des acides en néerlandais     pouvoir neutralisant des acides en néerlandais     traduction substance qui neutralise une toxine français néerlandais    traduction substance qui neutralise une toxine français néerlandais    traduction substance qui neutralise une toxine français néerlandais    Comment traduire "test de neutralisation du virus" en néerlandais     Comment traduire "test de neutralisation du virus" en néerlandais     Comment traduire "test de neutralisation du virus" en néerlandais     traduction de "épreuve de neutralisation virale" en néerlandais     traduction de "épreuve de neutralisation virale" en néerlandais     traduction de "épreuve de neutralisation virale" en néerlandais     --neutralisation (french-english)    --neutralisation (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

neutralisation -> neutralisation | neutralisation | neutralisation | capacité de neutralisation de l'acide | capacité de neutralisation des acides | potentiel de neutralisation de l'acide | pouvoir neutralisant des acides | PNA [Abbr.] | opérateur de production de nitroglycérine | opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine | opérateur de machine de neutralisation de nitroglycérine/opératrice de machine de neutralisation de nitroglycérine | ouvrière à la neutralisation de la nitroglycérine

Date index: 2021-02-26