Fuseau    
Fuseau    
Fuseau    
Nacelle de pesée    
Nacelle de pesée    
Nacelle de pesée    
Nacelle    
Nacelle    
Nacelle    
Faire fonctionner un monte-charge    
Faire fonctionner un monte-charge    
Faire fonctionner un monte-charge    
élévateur hydraulique à nacelles    
élévateur hydraulique à nacelles    
élévateur hydraulique à nacelles    
Travailler à partir d’une nacelle suspendue    
Travailler à partir d’une nacelle suspendue    
Travailler à partir d’une nacelle suspendue    

nacelle en néerlandais :

TERMINOLOGIE
fuseau, nacelle, nacelle de pesée, fuseau, nacelle, faire fonctionner un monte-charge, faire fonctionner une flèche élévatrice, faire fonctionner une nacelle élévatrice, faire fonctionner une plate-forme élévatrice, élévateur hydraulique à nacelles, travailler à partir d’une nacelle suspendue -*- motorgondel, weegschaaltje, Aangebouwde gondel, werkbak, apparatuur voor werken op hoogte bedienen, mobiele platforms bedienen, mobiele hoogwerkers bedienen, platforms voor werken op hoogte bedienen, hydraulische-torenwagen, werken vanop een hangstelling, werken vanop een hangende steiger, werken vanop een hangsteiger

fuseau | nacelle

motorgondel
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


nacelle de pesée

weegschaaltje
IATE - Chemistry
IATE - Chemistry


fuseau | nacelle

Aangebouwde gondel
défense > aéronautique
défense | Aéronautique


nacelle

werkbak
sciences/technique transports|travail art. 26
sciences/technique transports|travail art. 26


faire fonctionner un monte-charge | faire fonctionner une flèche élévatrice | faire fonctionner une nacelle élévatrice | faire fonctionner une plate-forme élévatrice

apparatuur voor werken op hoogte bedienen | mobiele platforms bedienen | mobiele hoogwerkers bedienen | platforms voor werken op hoogte bedienen
Aptitude
Vaardigheid


élévateur hydraulique à nacelles

hydraulische-torenwagen
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


travailler à partir d’une nacelle suspendue

werken vanop een hangstelling | werken vanop een hangende steiger | werken vanop een hangsteiger
Aptitude
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Mobilier - Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants - Partie 1: Exigences de sécurité

Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements


Mobilier - Lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants - Partie 2: Méthodes d'essai

Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods


Mobilier pour jeunes enfants - Matelas pour berceaux et lits à nacelle - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods


Pour la détermination de la charge utile dans la nacelle il est tenu compte d'un poids de 80 kg par personne et d'au moins 40 kg d'équipement et de matériel par personne.

Voor de bepaling van de nuttige last in de werkbak wordt rekening gehouden met een gewicht van 80 kg per persoon en van minstens 40 kg uitrusting en materieel per persoon.


Les prescriptions réglementaires en matière de contrôle avant mise en usage et de contrôles périodiques sont par conséquent applicables à l'ensemble, équipement de travail et nacelle, et doivent couvrir les aspects concernant le transport de personnes.

De reglementaire bepalingen inzake controle voor ingebruikname en periodieke controles zijn derhalve van toepassing op het geheel, arbeidsmiddel en werkbak, en moeten de aspecten van het vervoer van personen dekken.
Anderen hebben gezocht naar : lits à nacelle en néerlandais     lits à nacelle en néerlandais     lits à nacelle en néerlandais     traduction dans la nacelle français néerlandais    traduction dans la nacelle français néerlandais    traduction dans la nacelle français néerlandais    traduction fonctionner une nacelle français néerlandais    traduction fonctionner une nacelle français néerlandais    traduction fonctionner une nacelle français néerlandais    hydraulique à nacelles en néerlandais     hydraulique à nacelles en néerlandais     hydraulique à nacelles en néerlandais     Comment traduire "nacelle" en néerlandais     Comment traduire "nacelle" en néerlandais     Comment traduire "nacelle" en néerlandais     partir d’une nacelle en néerlandais     partir d’une nacelle en néerlandais     partir d’une nacelle en néerlandais     traduction de "travail et nacelle" en néerlandais     traduction de "travail et nacelle" en néerlandais     traduction de "travail et nacelle" en néerlandais     faire fonctionner un monte-charge en néerlandais     faire fonctionner un monte-charge en néerlandais     faire fonctionner un monte-charge en néerlandais     traduction faire fonctionner une flèche élévatrice français néerlandais    traduction faire fonctionner une flèche élévatrice français néerlandais    traduction faire fonctionner une flèche élévatrice français néerlandais    faire fonctionner une nacelle élévatrice en néerlandais     faire fonctionner une nacelle élévatrice en néerlandais     faire fonctionner une nacelle élévatrice en néerlandais     traduction faire fonctionner une plate-forme élévatrice français néerlandais    traduction faire fonctionner une plate-forme élévatrice français néerlandais    traduction faire fonctionner une plate-forme élévatrice français néerlandais    fuseau en néerlandais     fuseau en néerlandais     fuseau en néerlandais     nacelle de pesée en néerlandais     nacelle de pesée en néerlandais     nacelle de pesée en néerlandais     élévateur hydraulique à nacelles en néerlandais     élévateur hydraulique à nacelles en néerlandais     élévateur hydraulique à nacelles en néerlandais     --nacelle (french-english)    --nacelle (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

nacelle -> fuseau | nacelle | nacelle de pesée | fuseau | nacelle | nacelle | faire fonctionner un monte-charge | faire fonctionner une flèche élévatrice | faire fonctionner une nacelle élévatrice | faire fonctionner une plate-forme élévatrice | élévateur hydraulique à nacelles

Date index: 2021-03-13