Montée initiale    
Montée initiale    
Montée initiale    
Envol    
Envol    
Envol    
Trouées d'envol    
Trouées d'envol    
Trouées d'envol    
Plongée sous-marine    
Plongée sous-marine    
Plongée sous-marine    
Lésions initiales du pian    
Lésions initiales du pian    
Lésions initiales du pian    
Unité de fabrication initiale    
Unité de fabrication initiale    
Unité de fabrication initiale    
Remplir des déclarations initiales de ressources    
Remplir des déclarations initiales de ressources    
Remplir des déclarations initiales de ressources    
Puce retournée    
Puce retournée    
Puce retournée    
Montée en accélération    
Montée en accélération    
Montée en accélération    
Montée à forte inclinaison    
Montée à forte inclinaison    
Montée à forte inclinaison    
Lactation    
Lactation    
Lactation    
Virage en montée    
Virage en montée    
Virage en montée    
Surface de montée au décollage    
Surface de montée au décollage    
Surface de montée au décollage    
1) induction - 2) induction embryonnaire    
1) induction - 2) induction embryonnaire    
1) induction - 2) induction embryonnaire    

Traduction de "montée initiale" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
montée initiale, envol, trouées d'envol, zones de montée initiale, plongée sous-marine, barodontalgie, hypoxie, mal des montagnes, otite barotraumatique, Lésions initiales du pian, unité de fabrication initiale, unité initiale, remplir des déclarations initiales de ressources, puce retournée, puce à protubérances, puce montée face avant, montée en accélération, montée à forte inclinaison, lactation, 1) montée du lait - 2) allaitement, virage en montée, surface de montée au décollage, 1) induction - 2) induction embryonnaire -*- initiële stijgvlucht, het wegklimmen, gebied voor het wegklimmen, hoge luchtdruk door snelle afdaling in water, duiken in diep water, verblijf ondergronds, anoxie, barodontalgie, barotitis, bergziekte, hypoxie, framboesia in beginstadium of primair, framboesia-ulcus in vroeg stadium, mother yaw, sjanker door framboesia, laesies in beginstadium van framboesia, Frontend, initiële overzichten van middelen voltooien, Flip-chip, Acceleratietoename, Versnellingstoename, steile helling, lactatie, borstvoeding, stijgende bocht, opstijgingsvlak, inductie, gevolgtrekking

montée initiale

initiële stijgvlucht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


envol | montée initiale

het wegklimmen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


trouées d'envol | zones de montée initiale

gebied voor het wegklimmen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


modification brusque de la pression de l'air dans un aéronef, au cours de la montée ou de la descente pression élevée de l'air due à une rapide descente dans l'eau réduction de la pression atmosphérique lors de la montée en surface au cours de:descente sous-terre | plongée sous-marine | vie ou séjour prolongé en haute altitude entraînant:anoxie | barodontalgie | hypoxie | mal des montagnes | otite barotraumatique |

hoge luchtdruk door snelle afdaling in water | plotselinge verandering van luchtdruk in luchtvaartuig tijdens stijgen of dalen | vermindering van atmosferische druk tijdens aan oppervlakte komen na | duiken in diep water | vermindering van atmosferische druk tijdens aan oppervlakte komen na | verblijf ondergronds | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | anoxie | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | barodontalgie | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | barotitis | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | bergziekte | wonen of langdurig verblijf op grote hoogte als oorzaak van | hypoxie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W94
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W94


accident dû au changement soudain de la pression de l'air, lors d'une montée d'avion

ongeval als gevolg van plotselinge luchtdrukverandering, bij stijgen van luchtvaartuig
SNOMEDCT-BE (event) / 217620009
SNOMEDCT-BE (event) / 217620009


Chancre pianique Frambœsia initiale ou primaire Pian mère Ulcère frambœsial initial

framboesia in beginstadium of primair | framboesia-ulcus in vroeg stadium | mother yaw | sjanker door framboesia
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A66.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A66.0


myopathie distale avec atteinte initiale des membres supérieurs type finlandais

Finse distale myopathie met aanvang in bovenste ledematen
SNOMEDCT-BE (disorder) / 763718009
SNOMEDCT-BE (disorder) / 763718009


Lésions initiales du pian

laesies in beginstadium van framboesia
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A66.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: A66.0


unité de fabrication initiale | unité initiale

Frontend
composants électroniques > électronique/composants électroniques
composants électroniques | électronique/Composants électroniques


remplir des déclarations initiales de ressources

initiële overzichten van middelen voltooien
Aptitude
Vaardigheid


puce retournée | puce à protubérances | puce montée face avant

Flip-chip
composants électroniques > électronique/Composants électroniques
composants électroniques | électronique/Composants électroniques


montée en accélération

Acceleratietoename | Versnellingstoename
techniques spatiales > Propulsion
techniques spatiales | Propulsion


montée à forte inclinaison

steile helling
sciences/technique automobile art. 66
sciences/technique automobile art. 66


lactation | 1) montée du lait - 2) allaitement

lactatie | borstvoeding
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


virage en montée

stijgende bocht
sciences/technique aviation annexe 1
sciences/technique aviation annexe 1


surface de montée au décollage

opstijgingsvlak
sciences/technique aviation|transports art. 51, § 1, 2
sciences/technique aviation|transports art. 51, § 1, 2


1) induction - 2) induction embryonnaire | 1) phase initiale de l'anesthésie générale - 2) action d'une partie de l' uf sur d'autres parties de celui-ci

inductie | gevolgtrekking
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
tout renseignement disponible relatif à des phénomènes météorologiques significatifs dans l’aire de montée initiale, y compris le cisaillement du vent.

beschikbare informatie over significante weersverschijnselen in het gebied voor het wegklimmen, met inbegrip van windschering.


tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l’aire d’approche et de montée initiale, y compris le cisaillement du vent, et renseignements sur les phénomènes météorologiques récents ayant de l’importance pour l’exploitation.

beschikbare informatie over significante weersverschijnselen in de gebieden voor de nadering en het wegklimmen, met inbegrip van windschering, en informatie over recente weersomstandigheden van operationele betekenis.


3. En outre, à l’exception des articles 9 à 16, de l’article 17, paragraphe 3, et des chapitres IV, V et VI, le présent règlement s’applique aux passagers qui voyagent dans le cadre de services occasionnels lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d’un État membre.

3. Deze verordening is voorts, met uitzondering van de artikelen 9 tot en met 16, artikel 17, lid 3, en de hoofdstukken IV, V en VI, van toepassing op passagiers die gebruikmaken van ongeregelde vervoersdiensten waarvan de eerste instapplaats of laatste uitstapplaats zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt.


3. En outre, à l’exception des articles 9 à 16, de l’article 17, paragraphe 3, et des chapitres IV, V et VI, le présent règlement s’applique aux passagers qui voyagent dans le cadre de services occasionnels lorsque la montée initiale ou la descente finale du passager a lieu sur le territoire d’un État membre.

3. Deze verordening is voorts, met uitzondering van de artikelen 9 tot en met 16, artikel 17, lid 3, en de hoofdstukken IV, V en VI, van toepassing op passagiers die gebruikmaken van ongeregelde vervoersdiensten waarvan de eerste instapplaats of laatste uitstapplaats zich op het grondgebied van een lidstaat bevindt.


Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre, le cas échéant, d'assurer les services de la circulation aérienne, de la fin de la phase de décollage et de montée initiale au début de la phase d'approche et d'atterrissage.

Een specifieke route ontworpen om de verkeersstroom waar nodig te kanaliseren voor het uitoefenen van de luchtverkeersdiensten, vanaf het einde van het opstijgen en de initiële klimfase tot de start van de naderings- en landingsfase.
Anderen hebben gezocht naar : traduction lésions initiales français néerlandais    traduction lésions initiales français néerlandais    traduction lésions initiales français néerlandais    traduction avec atteinte initiale français néerlandais    traduction avec atteinte initiale français néerlandais    traduction avec atteinte initiale français néerlandais    des déclarations initiales en néerlandais     des déclarations initiales en néerlandais     des déclarations initiales en néerlandais     fabrication initiale en néerlandais     fabrication initiale en néerlandais     fabrication initiale en néerlandais     traduction lors d'une montée français néerlandais    traduction lors d'une montée français néerlandais    traduction lors d'une montée français néerlandais    Comment traduire "lorsque la montée" en néerlandais     Comment traduire "lorsque la montée" en néerlandais     Comment traduire "lorsque la montée" en néerlandais     Comment traduire "lorsque la montée initiale" en néerlandais     Comment traduire "lorsque la montée initiale" en néerlandais     Comment traduire "lorsque la montée initiale" en néerlandais     l’aire de montée en néerlandais     l’aire de montée en néerlandais     l’aire de montée en néerlandais     traduction de "l’aire de montée initiale" en néerlandais     traduction de "l’aire de montée initiale" en néerlandais     traduction de "l’aire de montée initiale" en néerlandais     montée en néerlandais     montée en néerlandais     montée en néerlandais     traduction de "montée initiale" en néerlandais     traduction de "montée initiale" en néerlandais     traduction de "montée initiale" en néerlandais     traduction de "phase initiale" en néerlandais     traduction de "phase initiale" en néerlandais     traduction de "phase initiale" en néerlandais     pianique frambœsia initiale en néerlandais     pianique frambœsia initiale en néerlandais     pianique frambœsia initiale en néerlandais     puce montée en néerlandais     puce montée en néerlandais     puce montée en néerlandais     traduction de "surface de montée" en néerlandais     traduction de "surface de montée" en néerlandais     traduction de "surface de montée" en néerlandais     virage en montée en néerlandais     virage en montée en néerlandais     virage en montée en néerlandais     zones de montée en néerlandais     zones de montée en néerlandais     zones de montée en néerlandais     zones de montée initiale en néerlandais     zones de montée initiale en néerlandais     zones de montée initiale en néerlandais     traduction induction 2 induction embryonnaire français néerlandais    traduction induction 2 induction embryonnaire français néerlandais    traduction induction 2 induction embryonnaire français néerlandais    lésions initiales du pian en néerlandais     lésions initiales du pian en néerlandais     lésions initiales du pian en néerlandais     traduction barodontalgie français néerlandais    traduction barodontalgie français néerlandais    traduction barodontalgie français néerlandais    hypoxie en néerlandais     hypoxie en néerlandais     hypoxie en néerlandais     traduction lactation français néerlandais    traduction lactation français néerlandais    traduction lactation français néerlandais    Comment traduire "mal des montagnes" en néerlandais     Comment traduire "mal des montagnes" en néerlandais     Comment traduire "mal des montagnes" en néerlandais     traduction montée en accélération français néerlandais    traduction montée en accélération français néerlandais    traduction montée en accélération français néerlandais    Comment traduire "montée à forte inclinaison" en néerlandais     Comment traduire "montée à forte inclinaison" en néerlandais     Comment traduire "montée à forte inclinaison" en néerlandais     traduction otite barotraumatique français néerlandais    traduction otite barotraumatique français néerlandais    traduction otite barotraumatique français néerlandais    traduction de "plongée sous-marine" en néerlandais     traduction de "plongée sous-marine" en néerlandais     traduction de "plongée sous-marine" en néerlandais     traduction puce montée face avant français néerlandais    traduction puce montée face avant français néerlandais    traduction puce montée face avant français néerlandais    traduction puce retournée français néerlandais    traduction puce retournée français néerlandais    traduction puce retournée français néerlandais    Comment traduire "puce à protubérances" en néerlandais     Comment traduire "puce à protubérances" en néerlandais     Comment traduire "puce à protubérances" en néerlandais     traduction surface de montée au décollage français néerlandais    traduction surface de montée au décollage français néerlandais    traduction surface de montée au décollage français néerlandais    traduction trouées d'envol français néerlandais    traduction trouées d'envol français néerlandais    traduction trouées d'envol français néerlandais    Comment traduire "unité de fabrication initiale" en néerlandais     Comment traduire "unité de fabrication initiale" en néerlandais     Comment traduire "unité de fabrication initiale" en néerlandais     traduction unité initiale français néerlandais    traduction unité initiale français néerlandais    traduction unité initiale français néerlandais    --montée initiale (french-english)    --montée initiale (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

montée initiale -> montée initiale | envol | montée initiale | trouées d'envol | zones de montée initiale | modification brusque de la pression de l'air dans un aéronef, au cours de la montée ou de la descente pression élevée de l'air due à une rapide descente dans l'eau réduction de la pression atmosphérique lors de la montée en surface au cours de:descente sous-terre | plongée sous-marine | vie ou séjour prolongé en haute altitude entraînant:anoxie | barodontalgie | hypoxie | mal des montagnes | otite barotraumatique |

Date index: 2021-02-08