Force portante    
Force portante    
Force portante    
Force portante des pieux    
Force portante des pieux    
Force portante des pieux    
Attraction magnétique    
Attraction magnétique    
Attraction magnétique    
Force multinationale    
Force multinationale    
Force multinationale    
Officière des forces armées    
Officière des forces armées    
Officière des forces armées    
Officière des forces spéciales    
Officière des forces spéciales    
Officière des forces spéciales    
Emploi légal de la force    
Emploi légal de la force    
Emploi légal de la force    
Chute sur la glace en portant des patins à glace    
Chute sur la glace en portant des patins à glace    
Chute sur la glace en portant des patins à glace    
Cerf-volant portant une personne    
Cerf-volant portant une personne    
Cerf-volant portant une personne    
Affection non prouvée Bien-portant inquiet    
Affection non prouvée Bien-portant inquiet    
Affection non prouvée Bien-portant inquiet    
Force navale    
Force navale    
Force navale    
Force à l'étranger    
Force à l'étranger    
Force à l'étranger    
Agression par voie de force    
Agression par voie de force    
Agression par voie de force    
Agression homosexuelle par la force    
Agression homosexuelle par la force    
Agression homosexuelle par la force    
Paroi portante    
Paroi portante    
Paroi portante    
Fonction portante    
Fonction portante    
Fonction portante    
Capacité portante    
Capacité portante    
Capacité portante    
Antiripage    
Antiripage    
Antiripage    
Amerrissage forcé    
Amerrissage forcé    
Amerrissage forcé    
Force centripète    
Force centripète    
Force centripète    
Asthénie    
Asthénie    
Asthénie    
Forces mobiles de la police des frontières    
Forces mobiles de la police des frontières    
Forces mobiles de la police des frontières    
Force probante    
Force probante    
Force probante    

force portante en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
force portante, résistance de piste, force portante des pieux, attraction magnétique, force portante magnétique, force multinationale, casques bleus, forces d'urgence, forces de l'ONU, forces des Nations unies, officière des forces armées, officier des forces armées, officier des forces armées/officière des forces armées, officière des forces spéciales, officier des forces spéciales, emploi légal de la force, utilisation légale de la force, recours légal à la force, recours légal à un continuum de force, chute sur la glace en portant des patins à glace, Cerf-volant portant une personne, Affection non prouvée Bien-portant inquiet, force navale, aéronautique navale, aéronavale, bâtiment de combat, bâtiment de guerre, flotte de guerre, force maritime, marine de guerre, force à l'étranger, conseiller militaire, force à l'extérieur, agression par voie de force, agression homosexuelle par la force, paroi portante, fonction portante, capacité portante, antiripage, compensation de force centripète, amerrissage forcé, force centripète, asthénie, perte de force et d'énergie, forces mobiles de la police des frontières, force probante -*- draagkracht, draagsterkte, draagvastheid, draagvermogen, draagkracht van palen, draagvermogen van palen, magnetische aantrekking, magnetische aantrekkingskracht, multinationale strijdmacht, blauwe helmen, VN-strijdkrachten, VN-vredestroepen, leidinggevende defensie, officier koninklijke marine, officier, officier der mariniers, commando, marinier, officier commandotroepen, legitiem aanwenden van geweld, wettelijk toegestaan gebruik van dwangmiddelen, rechtvaardig gebruik van geweld, wettelijk gebruik van geweld, val op ijs met schaatsen, vlieger die persoon vervoert, gevreesde aandoening niet aangetoond, probleem is normale situatie, worried well, vloot, marineluchtvaart, marineluchtvaartdienst, oorlogsbodem, oorlogsschip, oorlogsvloot, strijdkrachten in het buitenland, militair raadgever, aanval door vastbinden, gewelddadige aanval op homoseksuelen, dragende wand, dragende functie, draagvermogen, Anti-skating, Noodlanding op water, Dwarskracht, asthenie, krachteloosheid, mobiele grensbewakingsautoriteiten, bewijskracht

force portante | résistance de piste

draagkracht | draagsterkte | draagvastheid | draagvermogen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


force portante des pieux

draagkracht van palen | draagvermogen van palen
IATE - TRANSPORT | Building and public works
IATE - TRANSPORT | Building and public works


attraction magnétique | force portante magnétique

magnetische aantrekking | magnetische aantrekkingskracht
IATE - Natural and applied sciences
IATE - Natural and applied sciences


lésions infligées par la police ou autres agents de la force publique, incluant les forces armées actives, lors de l'arrestation ou de la tentative d'arrestation de hors-la-loi, de la répression de troubles de l'ordre, du maintien de l'ordre ou d'autre action légale.

interventies zoals door politie of andere wetshandhavers, waaronder dienstdoende militairen, zoals (poging tot) aanhouding van wetsovertreders, onderdrukking van opstootjes, ordehandhaving en ander wettelijk optreden
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y35
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y35


force multinationale [ casques bleus | forces d'urgence | forces de l'ONU | forces des Nations unies ]

multinationale strijdmacht [ blauwe helmen | VN-strijdkrachten | VN-vredestroepen ]
08 RELATIONS INTERNATIONALES | MT 0816 sécurité internationale | BT1 paix | RT Conseil de sécurité ONU [7606]
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0816 internationale veiligheid | BT1 vrede | RT Veiligheidsraad VN [7606]


officière des forces armées | officier des forces armées | officier des forces armées/officière des forces armées

leidinggevende defensie | officier koninklijke marine | officier | officier der mariniers
Professions militaires
Beroepen bij de strijdkrachten


officière des forces spéciales | officier des forces spéciales | officier des forces spéciales/officière des forces spéciales

commando | marinier | officier commandotroepen | officier der mariniers
Professions militaires
Beroepen bij de strijdkrachten


emploi légal de la force | utilisation légale de la force | recours légal à la force | recours légal à un continuum de force

legitiem aanwenden van geweld | wettelijk toegestaan gebruik van dwangmiddelen | rechtvaardig gebruik van geweld | wettelijk gebruik van geweld
Savoir
Kennis


chute sur la glace en portant des patins à glace

val op ijs met schaatsen
SNOMEDCT-BE (event) / 242388006
SNOMEDCT-BE (event) / 242388006


Cerf-volant portant une personne

vlieger die persoon vervoert
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V96.8
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V96.8


Affection non prouvée Bien-portant inquiet

gevreesde aandoening niet aangetoond | probleem is normale situatie | worried well
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z71.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z71.1


force navale [ aéronautique navale | aéronavale | bâtiment de combat | bâtiment de guerre | flotte de guerre | force maritime | marine de guerre ]

vloot [ marineluchtvaart | marineluchtvaartdienst | oorlogsbodem | oorlogsschip | oorlogsvloot ]
08 RELATIONS INTERNATIONALES | MT 0821 défense | BT1 armement | NT1 porte-avions | NT1 sous-marin | RT flotte marchande [4821]
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0821 defensie | BT1 bewapening | NT1 onderzeeër | NT1 vliegdekschip | RT koopvaardijvloot [4821]


force à l'étranger [ conseiller militaire | force à l'extérieur ]

strijdkrachten in het buitenland [ militair raadgever ]
08 RELATIONS INTERNATIONALES | MT 0821 défense | BT1 armée | RT base militaire [0821] | coopération militaire [0811]
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0821 defensie | BT1 krijgsmacht | RT militaire basis [0821] | militaire samenwerking [0811]


agression par voie de force

aanval door vastbinden
SNOMEDCT-BE (event) / 242931002
SNOMEDCT-BE (event) / 242931002


agression homosexuelle par la force

gewelddadige aanval op homoseksuelen
SNOMEDCT-BE (event) / 16445007
SNOMEDCT-BE (event) / 16445007


paroi portante

dragende wand
sciences/technique architecture annexe 2, n 3.2
sciences/technique architecture annexe 2, n 3.2


fonction portante

dragende functie
sciences/technique architecture annexe 1, n 1.4/-
sciences/technique architecture annexe 1, n 1.4/-


capacité portante

draagvermogen
sciences/technique urbanisme|sécurité|architecture annexe 2, n 1.2/95-01085
sciences/technique urbanisme|sécurité|architecture annexe 2, n 1.2/95-01085


antiripage | compensation de force centripète

Anti-skating
audiovisuel et publicité > Audiovisuel
audiovisuel et publicité | Audiovisuel


amerrissage forcé

Noodlanding op water
défense > aéronautique
défense | Aéronautique


force centripète

Dwarskracht
audiovisuel et publicité > Audiovisuel
audiovisuel et publicité | Audiovisuel


asthénie | perte de force et d'énergie

asthenie | krachteloosheid
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


forces mobiles de la police des frontières

mobiele grensbewakingsautoriteiten
Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


force probante

bewijskracht
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
La task force portant sur le financement des hôpitaux.

Taskforce met betrekking tot de financiering van de ziekenhuizen.


Vu le Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté; Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1quinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 3, alinéa 1, modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 16, modifié par les lois des 1 août 1985 et 22 mars 2006, l'article 24ter, rétabli par la loi du 22 mars 2006; Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 2 octobre 2015; Vu l'avis 58.686/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. L'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail est remplacé par ce qui suit : « Art. 3. Les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté».

Gelet op de Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap; Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, artikel 1quinquies, vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, en artikel 16, gewijzigd bij de wetten van 1 augustus 1985 en 22 maart 2006, artikel 24ter, hersteld bij de wet van 22 maart 2006; Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten; Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging; Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 2 oktober 2015; Gelet op het advies 58.686/1 van de Raad van State, gegeven op 5 januari 2016 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1999 betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten wordt vervangen als volgt : "Art. 3. De categorieën van de te verstrekken inlichtingen zijn opgenomen in de verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad van 9 maart 1998 betreffende de organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap".


Section 42. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 31 JANVIER 1994 DETERMINANT LA NATURE ET LES MODALITES DES EXAMENS LINGUISTIQUES POUR LES CANDIDATS CONSEILLERS MORAUX AUPRES DES FORCES ARMEES, ETABLISSANT LES CONDITIONS DE REUSSITE DE CES EXAMENS ET PORTANT ORGANISATION DU JURY D'EXAMEN Art. 49. Dans l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté royal du 31 janvier 1994 déterminant la nature et les modalités des examens linguistiques pour les candidats conseillers moraux auprès des forces armées, établissant les conditions de réussite de ces examens et portant organisation du jury d'examen, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Afdeling 42. - WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 JANUARI 1994 TOT BEPALING VAN DE AARD EN DE MODALITEITEN VAN DE TAALEXAMENS VOOR DE KANDIDAAT MORELE CONSULENTEN BIJ DE KRIJGSMACHT, TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN OM IN DEZE EXAMENS TE SLAGEN EN TOT INRICHTING VAN DE EXAMENCOMMISSIE Art. 49. In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 januari 1994 tot bepaling van de aard en de modaliteiten van de taalexamens voor de kandidaat morele consulenten bij de krijgsmacht, tot vaststelling van de voorwaarden om in deze examens te slagen en tot inrichting van de examencommissie, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie".


Section 13. - MODIFICATION DE l'ARRETE ROYAL DU 7 AVRIL 1959 PORTANT CREATION DE L'ECOLE TECHNIQUE SECONDAIRE SUPERIEURE A L'ECOLE ROYALE TECHNIQUE DE LA FORCE AERIENNE Art. 13. Dans les articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 1, et 12 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 portant création de l'école technique secondaire supérieure à l'Ecole royale technique de la force aérienne, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Afdeling 13. - WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 APRIL 1959 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL BIJ DE KONINKLIJKE TECHNISCHE SCHOOL VAN DE LUCHTMACHT Art. 13. In de artikelen 4, tweede lid, 5, eerste lid, en 12 van het koninklijk besluit van 7 april 1959 houdende oprichting van de hogere secundaire technische school bij de Koninklijke technische school van de luchtmacht, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie".


Section 30. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 19 AOUT 1985 PORTANT LE STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL DES FORCES ARMEES QUI BENEFICIE D'UNE SOLDE Art. 33. Dans les articles 4, 12, §§ 1 et 3, 13, § 2, alinéa 1, 15, 16, § 2, et 17 de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des forces armées qui bénéficie d'une solde, le mot "nationale" est chaque fois abrogé.

Afdeling 30. - WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 AUGUSTUS 1985 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET PERSONEEL VAN DE KRIJGSMACHT DAT EEN SOLDIJ GENIET Art. 33. In de artikelen 4, 12, §§ 1 en 3, 13, § 2, eerste lid, 15, 16, § 2, en 17 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1985 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de krijgsmacht dat een soldij geniet, wordt het woord "Landsverdediging" vervangen door het woord "Defensie".
D'autres ont cherché : traduction de "aout 1985 portant" en néerlandais     traduction de "aout 1985 portant" en néerlandais     traduction de "aout 1985 portant" en néerlandais     traduction aupres des forces français néerlandais    traduction aupres des forces français néerlandais    traduction aupres des forces français néerlandais    avril 1959 portant en néerlandais     avril 1959 portant en néerlandais     avril 1959 portant en néerlandais     cerf-volant portant en néerlandais     cerf-volant portant en néerlandais     cerf-volant portant en néerlandais     traduction examens et portant français néerlandais    traduction examens et portant français néerlandais    traduction examens et portant français néerlandais    force en néerlandais     force en néerlandais     force en néerlandais     personnel des forces en néerlandais     personnel des forces en néerlandais     personnel des forces en néerlandais     traduction de "amerrissage forcé" en néerlandais     traduction de "amerrissage forcé" en néerlandais     traduction de "amerrissage forcé" en néerlandais     traduction capacité portante français néerlandais    traduction capacité portante français néerlandais    traduction capacité portante français néerlandais    traduction compensation de force français néerlandais    traduction compensation de force français néerlandais    traduction compensation de force français néerlandais    traduction décembre 2013 portant français néerlandais    traduction décembre 2013 portant français néerlandais    traduction décembre 2013 portant français néerlandais    Comment traduire "fonction portante" en néerlandais     Comment traduire "fonction portante" en néerlandais     Comment traduire "fonction portante" en néerlandais     force portante en néerlandais     force portante en néerlandais     force portante en néerlandais     force probante en néerlandais     force probante en néerlandais     force probante en néerlandais     forces en néerlandais     forces en néerlandais     forces en néerlandais     traduction glace en portant français néerlandais    traduction glace en portant français néerlandais    traduction glace en portant français néerlandais    traduction de "non prouvée bien-portant" en néerlandais     traduction de "non prouvée bien-portant" en néerlandais     traduction de "non prouvée bien-portant" en néerlandais     officière des forces en néerlandais     officière des forces en néerlandais     officière des forces en néerlandais     traduction la force français néerlandais    traduction la force français néerlandais    traduction la force français néerlandais    traduction paroi portante français néerlandais    traduction paroi portante français néerlandais    traduction paroi portante français néerlandais    perte de force en néerlandais     perte de force en néerlandais     perte de force en néerlandais     task force en néerlandais     task force en néerlandais     task force en néerlandais     traduction task force portant français néerlandais    traduction task force portant français néerlandais    traduction task force portant français néerlandais    traduction de "voie de force" en néerlandais     traduction de "voie de force" en néerlandais     traduction de "voie de force" en néerlandais     affection non prouvée bien-portant inquiet en néerlandais     affection non prouvée bien-portant inquiet en néerlandais     affection non prouvée bien-portant inquiet en néerlandais     cerf-volant portant une personne en néerlandais     cerf-volant portant une personne en néerlandais     cerf-volant portant une personne en néerlandais     agression homosexuelle par la force en néerlandais     agression homosexuelle par la force en néerlandais     agression homosexuelle par la force en néerlandais     traduction agression par voie de force français néerlandais    traduction agression par voie de force français néerlandais    traduction agression par voie de force français néerlandais    Comment traduire "antiripage" en néerlandais     Comment traduire "antiripage" en néerlandais     Comment traduire "antiripage" en néerlandais     traduction asthénie français néerlandais    traduction asthénie français néerlandais    traduction asthénie français néerlandais    attraction magnétique en néerlandais     attraction magnétique en néerlandais     attraction magnétique en néerlandais     traduction aéronautique navale français néerlandais    traduction aéronautique navale français néerlandais    traduction aéronautique navale français néerlandais    aéronavale en néerlandais     aéronavale en néerlandais     aéronavale en néerlandais     traduction bâtiment de combat français néerlandais    traduction bâtiment de combat français néerlandais    traduction bâtiment de combat français néerlandais    bâtiment de guerre en néerlandais     bâtiment de guerre en néerlandais     bâtiment de guerre en néerlandais     traduction casques bleus français néerlandais    traduction casques bleus français néerlandais    traduction casques bleus français néerlandais    compensation de force centripète en néerlandais     compensation de force centripète en néerlandais     compensation de force centripète en néerlandais     traduction conseiller militaire français néerlandais    traduction conseiller militaire français néerlandais    traduction conseiller militaire français néerlandais    traduction emploi légal de la force français néerlandais    traduction emploi légal de la force français néerlandais    traduction emploi légal de la force français néerlandais    traduction de "flotte de guerre" en néerlandais     traduction de "flotte de guerre" en néerlandais     traduction de "flotte de guerre" en néerlandais     traduction force centripète français néerlandais    traduction force centripète français néerlandais    traduction force centripète français néerlandais    force maritime en néerlandais     force maritime en néerlandais     force maritime en néerlandais     force multinationale en néerlandais     force multinationale en néerlandais     force multinationale en néerlandais     traduction force navale français néerlandais    traduction force navale français néerlandais    traduction force navale français néerlandais    traduction force portante des pieux français néerlandais    traduction force portante des pieux français néerlandais    traduction force portante des pieux français néerlandais    force portante magnétique en néerlandais     force portante magnétique en néerlandais     force portante magnétique en néerlandais     force à l'extérieur en néerlandais     force à l'extérieur en néerlandais     force à l'extérieur en néerlandais     Comment traduire "force à l'étranger" en néerlandais     Comment traduire "force à l'étranger" en néerlandais     Comment traduire "force à l'étranger" en néerlandais     traduction forces d'urgence français néerlandais    traduction forces d'urgence français néerlandais    traduction forces d'urgence français néerlandais    traduction forces de l'onu français néerlandais    traduction forces de l'onu français néerlandais    traduction forces de l'onu français néerlandais    forces des nations unies en néerlandais     forces des nations unies en néerlandais     forces des nations unies en néerlandais     traduction marine de guerre français néerlandais    traduction marine de guerre français néerlandais    traduction marine de guerre français néerlandais    traduction officier des forces armées français néerlandais    traduction officier des forces armées français néerlandais    traduction officier des forces armées français néerlandais    officier des forces armées officière des forces armées en néerlandais     officier des forces armées officière des forces armées en néerlandais     officier des forces armées officière des forces armées en néerlandais     traduction officier des forces spéciales français néerlandais    traduction officier des forces spéciales français néerlandais    traduction officier des forces spéciales français néerlandais    officier des forces spéciales officière des forces spéciales en néerlandais     officier des forces spéciales officière des forces spéciales en néerlandais     officier des forces spéciales officière des forces spéciales en néerlandais     traduction officière des forces armées français néerlandais    traduction officière des forces armées français néerlandais    traduction officière des forces armées français néerlandais    traduction officière des forces spéciales français néerlandais    traduction officière des forces spéciales français néerlandais    traduction officière des forces spéciales français néerlandais    traduction perte de force et d'énergie français néerlandais    traduction perte de force et d'énergie français néerlandais    traduction perte de force et d'énergie français néerlandais    traduction recours légal à la force français néerlandais    traduction recours légal à la force français néerlandais    traduction recours légal à la force français néerlandais    traduction résistance de piste français néerlandais    traduction résistance de piste français néerlandais    traduction résistance de piste français néerlandais    utilisation légale de la force en néerlandais     utilisation légale de la force en néerlandais     utilisation légale de la force en néerlandais     --force portante (french-english)    --force portante (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

force portante -> force portante | résistance de piste | force portante des pieux | attraction magnétique | force portante magnétique | lésions infligées par la police ou autres agents de la force publique, incluant les forces armées actives, lors de l'arrestation ou de la tentative d'arrestation de hors-la-loi, de la répression de troubles de l'ordre, du maintien de l'ordre ou d'autre action légale.

Date index: 2020-12-23