conducteur de grue marteau    
conducteur de grue marteau    
conducteur de grue marteau    
conductrice de grue sur porteur    
conductrice de grue sur porteur    
conductrice de grue sur porteur    
chef d'équipe de conducteurs grutiers    
chef d'équipe de conducteurs grutiers    
chef d'équipe de conducteurs grutiers    
conducteur de grues et engins de levage    
conducteur de grues et engins de levage    
conducteur de grues et engins de levage    
conducteur de grue fixe à flèche mobile    
conducteur de grue fixe à flèche mobile    
conducteur de grue fixe à flèche mobile    

conducteur de grue marteau en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
conducteur de grue marteau | conductrice de grue marteau | conductrice de grue sur porteur | conductrice d’auto-grue | chef d'équipe de conducteurs grutiers | contremaître de grutiers | contremaîtresse de grutiers | conducteur de grues et engins de levage | conducteur de grue fixe à flèche mobile | grutier -*- kraanmachinist torenkraan | torenkraanmachinist | machiniste torenkraan | kraanmachiniste mobiele kraan | machinist mobiele kranen | kraanmachiniste mobiele kranen | machinist mobiele kraan | teamleider kraanbestuurders | voorman kraanmachinisten | teamleider kraanmachinisten | voorman kraanbedieners | machinist hijskranen | bediener van vaste draaikraan met beweegbare arm | kraandrijver

conducteur de grue marteau | conductrice de grue marteau | conducteur de grue à tour/conductrice de grue à tour | conducteur de grue marteau/conductrice de grue marteau

kraanmachinist torenkraan | torenkraanmachinist | machiniste torenkraan | torenkraanmachinist
Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage
Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs


conducteur d’auto-grue/conductrice d’auto-grue | conductrice de grue sur porteur | conducteur de grue mobile/conductrice de grue mobile | conductrice d’auto-grue

kraanmachiniste mobiele kraan | machinist mobiele kranen | kraanmachiniste mobiele kranen | machinist mobiele kraan
Conducteurs d’installations et de machines, et ouvriers de l’assemblage
Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs


chef d'équipe de conducteurs grutiers | contremaître de grutiers | contremaîtresse de grutiers | superviseur de conducteurs de grue/superviseuse de conducteurs de grue

teamleider kraanbestuurders | voorman kraanmachinisten | teamleider kraanmachinisten | voorman kraanbedieners
Professions intermédiaires
Technici en vakspecialisten


conducteur de grues et engins de levage

machinist hijskranen
IATE - INDUSTRY | EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
IATE - INDUSTRY | EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS


conducteur de grue fixe à flèche mobile | grutier

bediener van vaste draaikraan met beweegbare arm | kraandrijver
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | Building and public works
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | Building and public works


conducteur de grue portuaire(h/f)

machinist op havenkranen(m/v)
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Conducteur de grue spécialisé-entretien à l'administration communale de Gent

Gespecialiseerd kraandrijver-onderhoud bij het gemeentebestuur van Gent


- les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens, soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.

- de mecaniciens, schietmeesters, leggers van spoorverbindingen, smeden, elektriciens, lassers, bankwerkers, draaiers, metselaars, schrijnwerkers, bestuurders van locomotieven die kunnen meewerken aan het herstellen, het monteren en het regelen, de schop-, kraan- of bulldozerconducteurs die uitdelven, de stokers van moderne ovens, de steenbrekers.


Chaque conducteur de grue est lié à un seul dépôt. Sans porter atteinte à la compétence de la délégation syndicale, ce dépôt est convenu entre l'employeur et le conducteur de grue et renseigné dans le contrat de travail individuel des ouvriers ou dans un addendum au contrat.

Elke kraanman is gelinkt aan één depot, Onverminderd de bevoegdheid van de syndicale delegatie, wordt de plaats van het depot overeengekomen tussen de werkgever en de kraanman en wordt deze vermeld in de individuele arbeidsovereenkomst van de werklieden of in een bijlage ervan.


Conformément au même arrêté royal, on entend par " conducteurs de grue" : les conducteurs de véhicules à partir de 7,5 tonnes de charge maximale autorisée et pour lesquels un permis de conduire C est requis, ainsi que ceux qui doivent rester à proximité de la grue durant le déplacement.

Onder " kraanmannen" wordt conform hetzelfde koninklijk besluit verstaan : de bestuurders van voertuigen vanaf 7,5 ton maximaal toegelaten massa waarvoor een rijbewijs C is vereist alsook diegene die tijdens de verplaatsing in de buurt moet blijven van de kraan.


Pour les grues à flèche > 20 tonnes dans la manutention de bord, les grutiers reçoivent le même salaire que les conducteurs de grue à portique.

Voor giekkranen > 20 ton in de scheepsbehandeling ontvangen kraanmannen hetzelfde loon als de portaalkraanmannen.
D'autres ont cherché : traduction conducteur français néerlandais    traduction conducteur français néerlandais    traduction conducteur français néerlandais    traduction conducteur de grue français néerlandais    traduction conducteur de grue français néerlandais    traduction conducteur de grue français néerlandais    traduction de "conducteur de grue marteau" en néerlandais     traduction de "conducteur de grue marteau" en néerlandais     traduction de "conducteur de grue marteau" en néerlandais     conducteur de grues en néerlandais     conducteur de grues en néerlandais     conducteur de grues en néerlandais     traduction conducteurs français néerlandais    traduction conducteurs français néerlandais    traduction conducteurs français néerlandais    conducteurs de grue en néerlandais     conducteurs de grue en néerlandais     conducteurs de grue en néerlandais     traduction d'équipe de conducteurs français néerlandais    traduction d'équipe de conducteurs français néerlandais    traduction d'équipe de conducteurs français néerlandais    traduction grue français néerlandais    traduction grue français néerlandais    traduction grue français néerlandais    Comment traduire "grue marteau" en néerlandais     Comment traduire "grue marteau" en néerlandais     Comment traduire "grue marteau" en néerlandais     traduction chef d'équipe de conducteurs grutiers français néerlandais    traduction chef d'équipe de conducteurs grutiers français néerlandais    traduction chef d'équipe de conducteurs grutiers français néerlandais    traduction conducteur de grue marteau conductrice de grue marteau français néerlandais    traduction conducteur de grue marteau conductrice de grue marteau français néerlandais    traduction conducteur de grue marteau conductrice de grue marteau français néerlandais    conducteur de grue mobile conductrice de grue mobile en néerlandais     conducteur de grue mobile conductrice de grue mobile en néerlandais     conducteur de grue mobile conductrice de grue mobile en néerlandais     traduction conducteur de grue portuaire français néerlandais    traduction conducteur de grue portuaire français néerlandais    traduction conducteur de grue portuaire français néerlandais    traduction de "conductrice de grue marteau" en néerlandais     traduction de "conductrice de grue marteau" en néerlandais     traduction de "conductrice de grue marteau" en néerlandais     traduction conductrice de grue sur porteur français néerlandais    traduction conductrice de grue sur porteur français néerlandais    traduction conductrice de grue sur porteur français néerlandais    traduction conductrice d’auto-grue français néerlandais    traduction conductrice d’auto-grue français néerlandais    traduction conductrice d’auto-grue français néerlandais    contremaître de grutiers en néerlandais     contremaître de grutiers en néerlandais     contremaître de grutiers en néerlandais     contremaîtresse de grutiers en néerlandais     contremaîtresse de grutiers en néerlandais     contremaîtresse de grutiers en néerlandais     traduction grutier français néerlandais    traduction grutier français néerlandais    traduction grutier français néerlandais    traduction superviseur de conducteurs de grue superviseuse de conducteurs de grue français néerlandais    traduction superviseur de conducteurs de grue superviseuse de conducteurs de grue français néerlandais    traduction superviseur de conducteurs de grue superviseuse de conducteurs de grue français néerlandais    --conducteur de grue marteau (french-english)    --conducteur de grue marteau (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

conducteur de grue marteau -> conducteur de grue marteau | conductrice de grue marteau | conducteur de grue à tour/conductrice de grue à tour | conducteur de grue marteau/conductrice de grue marteau | conducteur d’auto-grue/conductrice d’auto-grue | conductrice de grue sur porteur | conducteur de grue mobile/conductrice de grue mobile | conductrice d’auto-grue

Date index: 2021-07-28
w