Conditions givrantes prévues    
Conditions givrantes prévues    
Conditions givrantes prévues    
Conditions givrantes réelles    
Conditions givrantes réelles    
Conditions givrantes réelles    
Dans les conditions et limites prévues ci-après    
Dans les conditions et limites prévues ci-après    
Dans les conditions et limites prévues ci-après    

conditions givrantes prévues en néerlandais :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
conditions givrantes prévues, conditions givrantes réelles, dans les conditions et limites prévues ci-après -*- verwachte ijsafzettingsomstandigheden

conditions givrantes prévues

verwachte ijsafzettingsomstandigheden
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


conditions givrantes réelles

wanneer ijsafzetting daadwerkelijk plaats kan vinden; of omstandigheden waarbij ijs zich kan gaan vormen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


dans les conditions et limites prévues ci-après

onder de voorwaarden en met de beperkingen welke hieronder zijn voorzien
IATE -
IATE -
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Le pilote commandant de bord n’entame pas un vol ou ne vole pas sciemment dans des conditions givrantes prévues ou réelles, à moins que l’aéronef ne soit certifié et équipé pour faire face à de telles conditions au sens du point 2.a.5 de l’annexe IV du règlement (CE) no 216/2008.

De gezagvoerder mag een vlucht onder verwachte of feitelijke ijsvormingsomstandigheden alleen beginnen of vervolgen als het luchtvaartuig is gecertificeerd en uitgerust om aan zulke omstandigheden het hoofd te bieden, zoals vermeld in punt 2.a.5 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 216/2008.
D'autres ont cherché : conditions en néerlandais     conditions en néerlandais     conditions en néerlandais     traduction de "conditions givrantes" en néerlandais     traduction de "conditions givrantes" en néerlandais     traduction de "conditions givrantes" en néerlandais     conditions givrantes prévues en néerlandais     conditions givrantes prévues en néerlandais     conditions givrantes prévues en néerlandais     traduction dans des conditions français néerlandais    traduction dans des conditions français néerlandais    traduction dans des conditions français néerlandais    traduction dans des conditions givrantes prévues français néerlandais    traduction dans des conditions givrantes prévues français néerlandais    traduction dans des conditions givrantes prévues français néerlandais    dans les conditions en néerlandais     dans les conditions en néerlandais     dans les conditions en néerlandais     des conditions givrantes en néerlandais     des conditions givrantes en néerlandais     des conditions givrantes en néerlandais     limites prévues en néerlandais     limites prévues en néerlandais     limites prévues en néerlandais     conditions givrantes réelles en néerlandais     conditions givrantes réelles en néerlandais     conditions givrantes réelles en néerlandais     --conditions givrantes prévues (french-english)    --conditions givrantes prévues (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

conditions givrantes prévues -> conditions givrantes prévues | conditions givrantes réelles | dans les conditions et limites prévues ci-après

Date index: 2021-03-24