Chemises pour documents    
Chemises pour documents    
Chemises pour documents    
Chemise de ventilation à postcombustion    
Chemise de ventilation à postcombustion    
Chemise de ventilation à postcombustion    
Chemise de coussinet    
Chemise de coussinet    
Chemise de coussinet    
Fourniture de document    
Fourniture de document    
Fourniture de document    
Créer des documents au format numérique    
Créer des documents au format numérique    
Créer des documents au format numérique    
Gestion de document    
Gestion de document    
Gestion de document    
Document officiel    
Document officiel    
Document officiel    
Créer la documentation d’une base de données    
Créer la documentation d’une base de données    
Créer la documentation d’une base de données    
Chemise de cérémonie    
Chemise de cérémonie    
Chemise de cérémonie    
Gestion électronique des documents    
Gestion électronique des documents    
Gestion électronique des documents    
Document    
Document    
Document    
Document définitif    
Document définitif    
Document définitif    
Document d'observation    
Document d'observation    
Document d'observation    
Document de voyage pour apatrides    
Document de voyage pour apatrides    
Document de voyage pour apatrides    
Document de pesage    
Document de pesage    
Document de pesage    
Document de voyage pouvant être revêtu d'un visa    
Document de voyage pouvant être revêtu d'un visa    
Document de voyage pouvant être revêtu d'un visa    
Instruments de base et documents divers (IBDD)    
Instruments de base et documents divers (IBDD)    
Instruments de base et documents divers (IBDD)    

chemises pour documents en néerlandais :

TERMINOLOGIE
chemises pour documents, fardes pour documents, chemise de ventilation à postcombustion, chemise de ventilation PC, chemise de coussinet, chemise de palier, coquille de coussinet, fourniture de document, communication de document, prêt de document, transmission de document, créer des documents au format numérique, gestion de document, technique de gestion des documents, document officiel, publication officielle, créer la documentation d’une base de données, fournir la documentation d’une base de données, écrire la documentation d’une base de données, préparer la documentation d’une base de données, chemise de cérémonie, gestion électronique des documents, GED, GEID, GEIDE, gestion électronique de documents, document, document, document définitif, document d'observation, document de voyage pour apatrides, document de pesage, document de voyage pouvant être revêtu d'un visa, Instruments de base et documents divers (IBDD), BISD -*- documentenmappen, ventilatiemantel, lagerbekleding, lagerschaal, lagervoering, documentverschaffing, doorzenden van een document, uitlenen van een document, verstrekken van een document, verstrekken van een tekst, documenten digitaliseren, documenten scannen, documenten converteren van analoog naar digitaal, documentenbeheer, officieel document, officiële publicatie, documentatie opstellen conform wettelijke vereisten, documentatie schrijven conform wettelijke vereisten, documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten, zorgdragen voor naleving in documentatie, databankdocumentatie schrijven, documentatie over databases schrijven, databasedocumentatie bieden, databasedocumentatie schrijven, ceremoniehemd, EDB (nom neutre), elektronisch documentenbeheer (nom neutre), documenteren, staven, Primair document, beoordelingsstaat, reisdocument voor staatlozen, weegdocument, reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht, Basisinstrumenten en diverse documenten, BISD, BIDD

chemises pour documents | fardes pour documents

documentenmappen
IATE -
IATE -


chemise de ventilation à postcombustion | chemise de ventilation PC

ventilatiemantel
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


chemise de coussinet | chemise de palier | coquille de coussinet

lagerbekleding | lagerschaal | lagervoering
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


fourniture de document [ communication de document | prêt de document | transmission de document ]

documentverschaffing [ doorzenden van een document | uitlenen van een document | verstrekken van een document | verstrekken van een tekst ]
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3221 documentation | BT1 documentation | RT document [3221] | reprographie [3231]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3221 documentatie | BT1 documentatie | RT document [3221] | reproductie [3231]


convertir un document du format analogique au format numérique | créer des documents au format numérique | convertir des documents du format analogique au format numérique | numériser des documents scanner des documents utiliser un convertisseur analogique-numérique

documenten digitaliseren | documenten scannen | documenten converteren van analoog naar digitaal | documenten met speciale hardware en software omzetten van analoog naar digitaal
Aptitude
Vaardigheid


gestion de document [ technique de gestion des documents ]

documentenbeheer
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3221 documentation | BT1 documentation | NT1 gestion électronique des documents | NT2 numérisation | NT2 reconnaissance optique de caractères | RT informatique documentaire [3236]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3221 documentatie | BT1 documentatie | NT1 elektronisch document management | NT2 digitalisering | NT2 optisch herkennen van tekens | RT informatie en documentatie [3236]


document officiel [ publication officielle ]

officieel document [ officiële publicatie ]
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3221 documentation | BT1 document | NT1 cachet officiel | NT1 document parlementaire | NT1 journal officiel | NT1 Journal officiel UE | RT statistique officielle [1631]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3221 documentatie | BT1 document | NT1 officieel stempel | NT1 parlementsstukken | NT1 Publicatieblad EU | NT1 Staatscourant | RT officiële statistiek [1631]


établir la documentation conformément aux prescriptions juridiques | rédiger la documentation conformément aux exigences légales | élaborer la documentation conformément aux exigences légales | établir la documentation conformément aux exigences légales

documentatie opstellen conform wettelijke vereisten | documentatie schrijven conform wettelijke vereisten | documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten | zorgdragen voor naleving in documentatie
Aptitude
Vaardigheid


créer la documentation d’une base de données | fournir la documentation d’une base de données | écrire la documentation d’une base de données | préparer la documentation d’une base de données

databankdocumentatie schrijven | documentatie over databases schrijven | databasedocumentatie bieden | databasedocumentatie schrijven
Aptitude
Vaardigheid


chemise de cérémonie

ceremoniehemd
sciences/technique police|milice GPI 12
sciences/technique police|milice GPI 12


gestion électronique des documents | GED | GEID | GEIDE | gestion électronique de documents | gestion électronique de l'information et des documents | gestion électronique de l'information et des documents existants

EDB (nom neutre) | elektronisch documentenbeheer (nom neutre)
gestion > simplification administrative
gestion | simplification administrative


document | document

documenteren | staven
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


document définitif | document

Primair document
audiovisuel et publicité > Communication/Publicité
audiovisuel et publicité | Communication/Publicité


document d'observation

beoordelingsstaat
adm/droit/économie art. 39/art. 27, § 7
adm/droit/économie art. 39/art. 27, § 7


document de voyage pour apatrides

reisdocument voor staatlozen
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


document de pesage

weegdocument
adm/droit/économie art. 8, § 3
adm/droit/économie art. 8, § 3


document de voyage pouvant être revêtu d'un visa

reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)


Instruments de base et documents divers (IBDD) [ BISD ]

Basisinstrumenten en diverse documenten [ BISD | BIDD ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le projet EVA poursuivait au départ trois objectifs : revoir une chemise de documents relative aux formations et organiser des formations; étudier l'effet en termes de genre du développement et de l'introduction de méthodes analytiques sur les salaires et développer en sus une méthode analytique universelle et sexuellement neutre pour l'analyse des fonctions.

Het Eva-project had aanvankelijk drie doelstellingen : een vormingsfarde herzien en vormingen organiseren; het gendereffect nagaan in de ontwikkeling en invoering van analytische methodes op de salarissen en supplementair een universele analytische en sekseneutrale methode ontwikkelen om functies te analyseren.


Le projet EVA poursuivait au départ trois objectifs : revoir une chemise de documents relative aux formations et organiser des formations; étudier l'effet en termes de genre du développement et de l'introduction de méthodes analytiques sur les salaires et développer en sus une méthode analytique universelle et sexuellement neutre pour l'analyse des fonctions.

Het Eva-project had aanvankelijk drie doelstellingen : een vormingsfarde herzien en vormingen organiseren; het gendereffect nagaan in de ontwikkeling en invoering van analytische methodes op de salarissen en supplementair een universele analytische en sekseneutrale methode ontwikkelen om functies te analyseren.


Les documents à conservation définitives ne peuvent du reste être confiés aux Archives de l'État que s'ils sont emballés dans des chemises et boîtes de ce type, conformément aux directives contenues dans les Communications aux autorités 7 (1996).

Permanent te bewaren documenten kunnen trouwens uitsluitend verpakt in dergelijke mappen en dozen aan het Rijksarchief worden overgedragen, overeenkomstig de richtlijnen in Mededelingen aan de overheid 7 (1996).
Anderen hebben gezocht naar : traduction documents français néerlandais    traduction documents français néerlandais    traduction documents français néerlandais    traduction base et documents français néerlandais    traduction base et documents français néerlandais    traduction base et documents français néerlandais    chemise en néerlandais     chemise en néerlandais     chemise en néerlandais     traduction chemise de documents français néerlandais    traduction chemise de documents français néerlandais    traduction chemise de documents français néerlandais    chemises en néerlandais     chemises en néerlandais     chemises en néerlandais     chemises pour en néerlandais     chemises pour en néerlandais     chemises pour en néerlandais     Comment traduire "chemises pour documents" en néerlandais     Comment traduire "chemises pour documents" en néerlandais     Comment traduire "chemises pour documents" en néerlandais     créer des documents en néerlandais     créer des documents en néerlandais     créer des documents en néerlandais     traduction créer la documentation français néerlandais    traduction créer la documentation français néerlandais    traduction créer la documentation français néerlandais    dans des chemises en néerlandais     dans des chemises en néerlandais     dans des chemises en néerlandais     traduction document français néerlandais    traduction document français néerlandais    traduction document français néerlandais    traduction fourniture de document français néerlandais    traduction fourniture de document français néerlandais    traduction fourniture de document français néerlandais    traduction gestion des documents français néerlandais    traduction gestion des documents français néerlandais    traduction gestion des documents français néerlandais    revoir une chemise en néerlandais     revoir une chemise en néerlandais     revoir une chemise en néerlandais     sexuellement neutre pour en néerlandais     sexuellement neutre pour en néerlandais     sexuellement neutre pour en néerlandais     voyage pour en néerlandais     voyage pour en néerlandais     voyage pour en néerlandais     traduction de "électronique des documents" en néerlandais     traduction de "électronique des documents" en néerlandais     traduction de "électronique des documents" en néerlandais     traduction établir la documentation français néerlandais    traduction établir la documentation français néerlandais    traduction établir la documentation français néerlandais    traduction chemise de coussinet français néerlandais    traduction chemise de coussinet français néerlandais    traduction chemise de coussinet français néerlandais    traduction de "chemise de cérémonie" en néerlandais     traduction de "chemise de cérémonie" en néerlandais     traduction de "chemise de cérémonie" en néerlandais     traduction de "chemise de palier" en néerlandais     traduction de "chemise de palier" en néerlandais     traduction de "chemise de palier" en néerlandais     traduction chemise de ventilation pc français néerlandais    traduction chemise de ventilation pc français néerlandais    traduction chemise de ventilation pc français néerlandais    chemise de ventilation à postcombustion en néerlandais     chemise de ventilation à postcombustion en néerlandais     chemise de ventilation à postcombustion en néerlandais     communication de document en néerlandais     communication de document en néerlandais     communication de document en néerlandais     traduction de "coquille de coussinet" en néerlandais     traduction de "coquille de coussinet" en néerlandais     traduction de "coquille de coussinet" en néerlandais     Comment traduire "document d'observation" en néerlandais     Comment traduire "document d'observation" en néerlandais     Comment traduire "document d'observation" en néerlandais     Comment traduire "document de pesage" en néerlandais     Comment traduire "document de pesage" en néerlandais     Comment traduire "document de pesage" en néerlandais     traduction document de voyage pour apatrides français néerlandais    traduction document de voyage pour apatrides français néerlandais    traduction document de voyage pour apatrides français néerlandais    traduction de "document définitif" en néerlandais     traduction de "document définitif" en néerlandais     traduction de "document définitif" en néerlandais     Comment traduire "document officiel" en néerlandais     Comment traduire "document officiel" en néerlandais     Comment traduire "document officiel" en néerlandais     fardes pour documents en néerlandais     fardes pour documents en néerlandais     fardes pour documents en néerlandais     traduction de "gestion de document" en néerlandais     traduction de "gestion de document" en néerlandais     traduction de "gestion de document" en néerlandais     gestion électronique de documents en néerlandais     gestion électronique de documents en néerlandais     gestion électronique de documents en néerlandais     traduction gestion électronique des documents français néerlandais    traduction gestion électronique des documents français néerlandais    traduction gestion électronique des documents français néerlandais    traduction prêt de document français néerlandais    traduction prêt de document français néerlandais    traduction prêt de document français néerlandais    traduction publication officielle français néerlandais    traduction publication officielle français néerlandais    traduction publication officielle français néerlandais    traduction technique de gestion des documents français néerlandais    traduction technique de gestion des documents français néerlandais    traduction technique de gestion des documents français néerlandais    transmission de document en néerlandais     transmission de document en néerlandais     transmission de document en néerlandais     --chemises pour documents (french-english)    --chemises pour documents (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

chemises pour documents -> chemises pour documents | fardes pour documents | chemise de ventilation à postcombustion | chemise de ventilation PC | chemise de coussinet | chemise de palier | coquille de coussinet | fourniture de document [ communication de document | prêt de document | transmission de document ]

Date index: 2021-02-27