tableaux de charge pour grues    
tableaux de charge pour grues    
tableaux de charge pour grues    
crochet de levage    
crochet de levage    
crochet de levage    

Traduction de "abaques de charge pour grues" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
tableaux de charge pour grues | abaques de charge pour grues | graphiques de charge pour grues | crochet de levage | crochet de suspension de la grue | crochet porte-charge -*- kraanlasttabellen | hijstabellen | tabellen voor kraanlast | haak | kraanhaak | lasthaak

tableaux de charge pour grues | abaques de charge pour grues | graphiques de charge pour grues

kraanlasttabellen | hijstabellen | tabellen voor kraanlast
Savoir
Kennis


crochet de levage | crochet de suspension de la grue | crochet porte-charge

haak | kraanhaak | lasthaak
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


grue/mât de charge

kraan/laadboom
IATE - INDUSTRY | TRANSPORT
IATE - INDUSTRY | TRANSPORT
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Appareils de levage à charge suspendue — Grues off-shore — Partie 1: Grues off-shore pour usage général

Hijskranen — Offshore kranen — Deel 1: Offshore kranen voor algemene doeleinden


Appareils de levage à charge suspendue - Grues off-shore - Partie 1 : Grues off-shore pour usage général (2 édition)

Hijskranen - Offshore kranen - Deel 1 : Offshore kranen voor algemene doeleinden (2e uitgave)


3.6.2. La masse de l'équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et de protéger des marchandises (par exemple, dispositifs de protection des charges) est comprise dans M.

3.6.2. De massa van de uitrusting die op het voertuig is gemonteerd om plaats te bieden aan goederen (bv. tanks, carrosserie enz.), goederen te verplaatsen (bv. kranen, liften enz.) en goederen vast te zetten (bv. bevestigingsmiddelen voor lading), wordt bij de bepaling van M meegerekend.


Appareils de levage à charge suspendue - Grues offshore - Partie 2 : Grues flottantes (1 édition)

Hijskranen - Offshore kranen - Deel 2 : Drijvende hijskranen (1e uitgave)


Appareils de levage à charge suspendue - Grues offshore - Partie 1 : Grues offshore pour usage général (1 édition)

Hijskranen - Offshore kranen - Deel 1 : Offshore kranen voor algemene doeleinden (1e uitgave)
Anderen hebben gezocht naar : traduction exemple grue français néerlandais    traduction exemple grue français néerlandais    traduction exemple grue français néerlandais    traduction grues off-shore pour français néerlandais    traduction grues off-shore pour français néerlandais    traduction grues off-shore pour français néerlandais    grues offshore pour en néerlandais     grues offshore pour en néerlandais     grues offshore pour en néerlandais     charge pour en néerlandais     charge pour en néerlandais     charge pour en néerlandais     traduction charge pour grues français néerlandais    traduction charge pour grues français néerlandais    traduction charge pour grues français néerlandais    crochet porte-charge en néerlandais     crochet porte-charge en néerlandais     crochet porte-charge en néerlandais     grue en néerlandais     grue en néerlandais     grue en néerlandais     traduction de "grue mât de charge" en néerlandais     traduction de "grue mât de charge" en néerlandais     traduction de "grue mât de charge" en néerlandais     traduction levage à charge français néerlandais    traduction levage à charge français néerlandais    traduction levage à charge français néerlandais    traduction suspendue grues français néerlandais    traduction suspendue grues français néerlandais    traduction suspendue grues français néerlandais    traduction suspendue — grues français néerlandais    traduction suspendue — grues français néerlandais    traduction suspendue — grues français néerlandais    Comment traduire "tableaux de charge" en néerlandais     Comment traduire "tableaux de charge" en néerlandais     Comment traduire "tableaux de charge" en néerlandais     abaques de charge pour grues en néerlandais     abaques de charge pour grues en néerlandais     abaques de charge pour grues en néerlandais     crochet de levage en néerlandais     crochet de levage en néerlandais     crochet de levage en néerlandais     traduction crochet de suspension de la grue français néerlandais    traduction crochet de suspension de la grue français néerlandais    traduction crochet de suspension de la grue français néerlandais    traduction graphiques de charge pour grues français néerlandais    traduction graphiques de charge pour grues français néerlandais    traduction graphiques de charge pour grues français néerlandais    traduction tableaux de charge pour grues français néerlandais    traduction tableaux de charge pour grues français néerlandais    traduction tableaux de charge pour grues français néerlandais    --abaques de charge pour grues (french-english)    --abaques de charge pour grues (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.be (v4.0.br)

abaques de charge pour grues -> tableaux de charge pour grues | abaques de charge pour grues | graphiques de charge pour grues | crochet de levage | crochet de suspension de la grue | crochet porte-charge | grue/mât de charge | Appareils de levage à charge suspendue - Grues off-shore - Partie 1 : Grues off-shore pour usage général (2 édition)

Date index: 2021-09-22
w