Masse maximale au décollage    
Masse maximale au décollage    
Masse maximale au décollage    

MTOM en néerlandais :

TERMINOLOGIE
masse maximale au décollage, MTOM -*- maximumstartgewicht, MTOM

masse maximale au décollage | MTOM [Abbr.]

maximumstartgewicht | MTOM [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
avions d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 5 700 kg;

vliegtuigen met een maximale startmassa van 5 700 kg of minder;


un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;

een vliegtuig met een maximale startmassa van hoogstens 1 200 kg dat niet is geclassificeerd als complex motoraangedreven luchtvaartuig;


un planeur ou motoplaneur d’une MTOM n’excédant pas 1 200 kg;

een zweefvliegtuig of gemotoriseerd zweefvliegtuig met een maximale startmassa van hoogstens 1 200 kg;


les avions, hélicoptères et paramoteurs n'ayant pas plus de deux places et une masse maximale au décollage (MTOM), enregistrée par les États membres, n'excédant pas:

vleugelvliegtuigen, helikopters en paramotors met niet meer dan twee zitplaatsen en met een door de lidstaat geregistreerde maximumstartmassa (Maximum Take Off Mass, MTOM), van niet meer dan:


les avions, hélicoptères et paramoteurs n'ayant pas plus de deux places et une masse maximale au décollage (MTOM), enregistrée par les États membres, n'excédant pas:

vleugelvliegtuigen, helikopters en paramotors met niet meer dan twee zitplaatsen en met een door de lidstaat geregistreerde maximumstartmassa (Maximum Take Off Mass, MTOM), van niet meer dan: