Teddies    
Teddies    
Paper undergarments    
Paper undergarments    
Undergarment    
Undergarment    

Translate "undergarments" into dutch :

TERMINOLOGIE
teddies, undergarments, paper undergarments, undergarment -*- lijfjes, papieren ondergoed, onderkleding

teddies [undergarments]

lijfjes
IATE -
IATE -


paper undergarments

papieren ondergoed
IATE - Industrial structures and policy
IATE - Industrial structures and policy


undergarment

onderkleding
IATE - Industrial structures and policy
IATE - Industrial structures and policy
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Shall not be used in textile articles, such as garments, undergarments and linen, intended to come into contact with the skin.

Mag niet worden gebruikt in textielartikelen die bestemd zijn om in contact te komen met de huid, bijvoorbeeld kleding, onderkleding en linnengoed.


I am referring, for example, to the requirement for female passengers to remove publicly any jacket-type items clothing, even when worn over undergarments only.

Neemt u bijvoorbeeld de maatregel volgens welke vrouwen verplicht zijn jassen of andere kledingsstukken die daar op lijken, uit te trekken, ook al hebben ze buiten hun ondergoed niets anders aan.


This has enabled for example the development of clothing to monitor babys' sleep to help prevent sudden infant death syndrome (SIDS), suits to protect the skin of children suffering from the rare genetic disorder xeroderma pigmentosa, super-insulating jackets for use in arctic conditions, and undergarments incorporating integrated conditioning systems which are already in use by a successful Formula 1 racing team.

Dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van kleding waarin het slaappatroon van baby's wordt gevolgd om wiegendood te helpen voorkomen, kleding die de huid van kinderen die aan de zeldzame erfelijke afwijking xeroderma pigmentosa lijden beschermt, superisolerende jassen voor gebruik in extreem koude omstandigheden en onderkleding waarin conditioneringssystemen zijn verwerkt, die nu al in gebruik zijn bij een succesvol Formule 1-raceteam.