Slat plow    
Slat plow    
Flap and slat control handle assembly    
Flap and slat control handle assembly    
Fixed leading edge slat    
Fixed leading edge slat    

Translate "slat" in dutch :

TERMINOLOGIE
slat plow, slatted mouldboard plough, flap and slat control handle assembly, flap and slat control handle assy, fixed leading edge slat, fixed lip, fixed slat -*- lattenrister, stavenrister, klep-en neusvleugelhandgreep, vaste voorvleugel

slat plow | slatted mouldboard plough

lattenrister | stavenrister
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


flap and slat control handle assembly | flap and slat control handle assy

klep-en neusvleugelhandgreep
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


fixed leading edge slat | fixed lip | fixed slat

vaste voorvleugel
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
(b) the housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying/rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted.

(b) de huisvesting is voorzien van een comfortabele, schone en droge lig-/rustruimte met een toereikende oppervlakte en met een dichte bodem zonder lattenconstructie.


(b) the housing of porcine animals shall be provided with a comfortable, clean and dry laying/rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted.

(b) de huisvesting van varkens moet zijn voorzien van een comfortabele, schone en droge lig-/rustruimte met een toereikende oppervlakte en met een dichte bodem zonder lattenconstructie.


(i) at least one third of the floor area shall be solid, that is, not of slatted or of grid construction, and covered with a litter material such as straw, wood shavings, sand or turf.

i) ten minste één derde van het vloeroppervlak moet dicht zijn, dat wil zeggen zonder latten- of roosterconstructie, en moet bedekt zijn met strooisel, zoals stro, houtkrullen, zand of turfmolm.


Slatted floors can be of value in facilitating good hygiene, but the slat and void dimensions should be appropriate to the size of the pigs in order to prevent foot injuries.

Roostervloeren kunnen dienstig zijn voor het bevorderen van een goede hygiëne, maar de afmetingen van de balken en tussenruimten dienen te zijn afgestemd op de grootte van de varkens om letsel aan de poten te voorkomen.


To reduce the incidence of foot injuries, slats made of plastic should be used in preference to wire mesh wherever possible.

Om de kans op voetkwetsuren te verminderen verdient een rooster vervaardigd van plastic latjes de voorkeur boven een gaasvloer.