Final reserve fuel    
Final reserve fuel    
Reserve fuel    
Reserve fuel    
Reserve fuel tank    
Reserve fuel tank    

Translate "final reserve fuel" in dutch :

TERMINOLOGIE
final reserve fuel, reserve fuel, reserve fuel tank -*- eindreservebrandstof, reservebrandstof, reservebrandstoftank

final reserve fuel

eindreservebrandstof
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


reserve fuel

reservebrandstof
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


reserve fuel tank

reservebrandstof | reservebrandstoftank
IATE - Land transport
IATE - Land transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Notwithstanding CAT.OP.MPA.150(b) to (d), for operations taking off and landing at the same aerodrome or operating site with ELA2 aeroplanes under VFR by day the operator shall specify the minimum final reserve fuel in the OM.

Onverminderd het bepaalde in CAT.OP.MPA.150 onder b) tot en met d), legt de exploitant voor VFR-vluchten overdag met ELA2-vliegtuigen die op hetzelfde luchtvaartterrein of dezelfde operatielocatie opstijgen en landen, de minimale eindreservebrandstof vast in het vluchthandboek.